Yaponlar tehnalogiyadan durmany bilmeyärler, ine bu gezegem internede baglanyp boljak zontik oylap tapypdyrlar.Bu zontik wireless bilen ishleya.Yagyshly günlerde daşarda içiňiz gysan wagty internede baglanyp bilyaniz.Bu zontikda video oynadyp bolya suratlar gorkezip bolya.Sizler bilyanizmi,bilmeyaniz,mi bilemok yöne mana gaty üýtgeşik gelenligi üçin sizler bilen paylaşmak isledim.

Köneler, Tapjangul tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir