Chagyrylmadyk myhman

Salam bu saytyn turkmen we turkmence yazyan agzalary!orslarda bir soz bar ("ne vyzvannyy gost huzhe vraga") tmcesi chagyrylmadyk myhmandan dushmanam gowudyr.name ucin kabir turk agzalar(barde dashary yurt dilinde yazmaly daldigini bilselerem we barde islenmeyandiklerini bilselerem) prinsiplilik (kecjallyk) bilen aramyzda bolmaga dowam etmek isleyar...

Dowamy »

1488 14
Köneler, 12 years ago


Talyplar gununiz gutly bolsun!!!

ey butin dunyadaki turkmen talyplary,men sizin hemmanizi talyplar gununiz bilen cyn yurekden gyzgyn gutlayaryn!we geljekde oz watanynyza,ene atanyzagaryndaslanyza we dost-yarlanyza komegi degyan,we olaryn size guwanjak adam bolup yetishmeginizi yeketak beyik allatagaladan dileyan!!!we shu yere oz arzuwdyr dileklerinizi yazmagnyzy hayys edyan

Dowamy »

1543 12
Köneler, 12 years ago


Cilim cekmek

salam gadyrdan talyplar we su saytyn agzalary!men sizden hayysym,"cilim cekmek gunami?"diyen soragy jogaplamagynyz, jogaplarynyza garasyan

Dowamy »

2695 41
Köneler, 12 years ago


Pikir berin,pikir berin

bilemok,yone bir sorag meni aram aram gaty gaty oylandyryar.tm da esasanam oylenilende soywulman oylenilyar(weyle bolmagyny goldayanam),kop kiwide bolwy yaly herkim biri bilen halawyar yada vagtyny geciryar.kavagt weyle hem bolyar gyzyn hemme zady govy,bawda govnune yarayar(fiziceski i moralny)yone 5(meselem)gunden son bir zady gaty govnune yaranok...

Dowamy »

2871 73
Köneler, 12 years ago