Agzalar ertiriňiz haýyrly bolsun ! Nirelerde gar ýagýar .Bizde gar ýagyp otyr .Kim turdy kim ýatyr

Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir