@arzuwum doglan gunuñ bilen!

Arzuwum-meniñ talyplardaky joram,yasajyk shahyr-dogulan gunuñ gutly bolsun.Allajandan omruñ uzak,janyñ sag,yasan omruñi manyly yasamagyñy dileyan.Nirede,nahili yagdayda bolsañam Alla seni gorasyn.Yashajyk shahyr galamyñ ujy yiti bolsun!!!Adyñ yaly hemise owadan we bagul yaly hemise acylyp gez.Goy adamlar saña guwansyn.Doglan gunuñem gutly bolsun!@-...

Dowamy »

220 19
Täzelikler, 3 weeks ago


Gutlayan!

Salam talyplar.comyñ agzalary.Gowmy yagdaylaryñyz?Milli Bahar ya-da Nowruz bayramyñyz gutly bolsun!Ensallah indiki Nowruz bayramynada jan saglyk,agzybirlik bilen yeteliñ!Su gun dogulanlar bar bolsa dogulan gunuñizem gutly bolsun.Hemise Bahar yaly acyk boluñ,baglara jan gelisi yaly sizem elmydama yas boluñ.Omruñiz uzak bolsun!Dunyadaki ahli gowulykl...

Dowamy »

193 15
Täzelikler, 3 weeks ago


Komek gerek!

*35*0000# su kod bilen gelyan janlara jogap bermeyadim.Indi acyp bilemok,jañ gelenok.#*35*0000# kod ocuryadi.Yazsamam acylanok.Komek edayiñ bilyaniñiz bar bolsa!

Dowamy »

312 9
Sorag-jogap, 1 month ago


Pikirleneliñ!

Salam agzalar,gowmy yagdaylaryñyz?Geliñ,birazajyk pikirlerimizi paylasalyñ! Hazirki dowruñ soygusine nahili seretyañiz?Hazirki yetginjek oglan-gyzlaryñ soygi diyyan zady name?
Kabir bolyan wakalara gabat gelyan,esityan welin biz sol yasda wagtymyz beyle zatlar yokdy diyyan.Gaty seyrek bolyady beyle yagdaylar 3-4 yyl ozal.
Meniñ yasayan...

Dowamy »

568 76
Sorag-jogap, 1 month ago


Bilyañizmi?

SM-G900 diyen telefon bilyañizmi?Zaryat alyp duran yerinde ocup galdy.Indem yuzi acylanok.Name bolupdyr we name etmeli bolya?Bilyaniñiz komek edayiñ!

Dowamy »

228 9
Sorag-jogap, 1 month ago


Degismejik

Toyda cagalardan we garrylardan basga hemme kisi yuwas otyrmys.Sebabi restoranda mugt wifi bar eken.
***
Erkekler bu Bluetooth.Sebabi ara yakyn wagty gowy isleyarler.Ara daslasdygyca taze bir ustroystwa gozlap baslayarlar.
Ayallar Wifi.Olar hemme yerde gowy isleyarler.Yone kimiñki guycli bolsa sony saylayarlar.
***
Ada...

Dowamy »

398 5
Edebiýat, 1 month ago


Kiçijik degismejik

-Seret.Hanha yyldyz suyndi.Arzuw et gulum.
-Meniñ yekeje arzuwym,seniñ maña oylenmegiñ ezizim.
-Hay,yzyna suynaydi...
***
Alymlar ahyrsoñy zenanlaryñ name isleyandigini anykladylar.Yone zenan gôni basga zat isledi...
***
Masynyñ yzyndan ylgayan itler-bu armanly olen GAIsnikleriñ ruhydyr...
***
Bir gai...

Dowamy »

288 9
Edebiýat, 1 month ago


Sorag? Hany kim bilyar?

Bir agajyñ yuzunde bir soz bar.Ony okan garyplar begenyar,baylar gynanyar,soyusyanler biri-birini taslayar.Ol soz name?

Dowamy »

402 15
Sorag-jogap, 1 month ago


Oglanlar uçin!!!

Salam talyplar.comyñ oglanlary,agalarym we jigilerim.Su gun 23-nji fewral oñki Gyzyl gosunyñ dôredilen guni we oglanlaryñ bayramy.Gynansakda bu sene turkmen kalendarynda ayratyn bayramcylyk hokmunde bellenilenok.Yone gownuñiz galmasyn oglanlar,gyzlar yatlayar bu guni.Bayramyñyz gutly bolsun.Jan saglyk we bagtly durmus,isleriñizde ustunlik we ak yol...

Dowamy »

236 21
Täzelikler, 1 month ago


Gowy adamlar azaldy.Durmus nira alyp baryar?

Bu mowzugymy dôretmegime birnace soraglara jogap tapmayandygym sebap boldy.Adamlaryñ niyeti name?Gowy adamlar nirede galdy?Hany bir wagtky akylly gyzlar?
Men okuwcy dôwrum yasayys-durmus-esaslary diyen sapak gecyadik.Entak 5-6njy synp okuwcydym oytyan yalñysmasam.Bir gun sol sapakda mugallymymyz ,,erkek adam bilen salamlasmaly dal,gurlesmeli...

Dowamy »

427 49
Sorag-jogap, 1 month ago


Yylgyn nikden giryan Ailara jogap ber!!!

Ailara gowmy?Eger su mowzugy okayan bolsañ aksaray.ru.coma girip yekejam nike habar yolla.Id:30.Yada ozun name diyip giryan bolsañ nikiñi yazay su yere

Dowamy »

353 38
Sorag-jogap, 1 month ago


Geliñ konferensiya gecireliñ

Salam talyplar.comyñ agzalary.Gelin su gun konferensiya gecirelin.Perhat Sabirovvam yadyndan cykardy oytyan indi alyp baranok bu isini.Bilsimiz yaly saytda taze agzalaram kopelip dur.Olaram gatnassa ginden tanyslyk acsak gowy bolardy.Bu gunki konferensiyany alyp bararmyñ Perhat? Perhat jigim okayan bolsan teswirde jogabyña garasyas.

Dowamy »

264 19
Sorag-jogap, 2 months ago


:)

Turkmenistanyn Goranmak ministirliginiñ Serhet gosunlarynyñ baslygy Durdyyew isden bosadyldy.

Menem ..Ussat serhetçi '' aldym.

Dowamy »

465 18
Täzelikler, 2 months ago


18 yasym

Yuregin bokup dur dunya syganok.
Sahel zada gulen 18 yasym.
Uly dunya bir garaysyna degenok.
Ozgesi yalanlay 18 yasym.
***
Duymandyryn neneñ indi gecenin.
Toylarda tans oynap serden gocenim.
Bir gozelin gozlerine gacanyn.
Girdaba gark bolan 18 yasym.
***
Colasasyn geldi dilber nazine.

Dowamy »

232 8
Edebiýat, 2 months ago


Gutlag

Salam mahriban agzalar we urus dawa diyseler 2 (o_o) sany garaja gôzi has ulalyanlar(O_O).Gowmy yagdaylarynyz? Hic birinizin yadyñyza dûsmânkâ men ilki acayyn diydim temany.Bilsimiz yaly bu gun yurdumyzda bayram.(okuwcy wagtymyz bayramcylyk bolsa begenerdik oturushlyk etyas diyip).Menem sizi ilkinji bolup gutlayan su bayram bilen.Esasanam esgerjikl...

Dowamy »

294 19
Täzelikler, 2 months ago


Bolgusyz tema

Agzalar gowmyñ?Su guna iç gysgynç gun boldy menin ucin.Sizede seylemi?Talyplardada kân mowzuk acylmady su gun.Wagtam gaty hayal geçyan yaly.Ya bu dine menin ucin seylemika?

Dowamy »

235 11
Sorag-jogap, 2 months ago


Nireden tapmaly?!

Salam.Agzalar gowmy yagdaylarynyz? Bilsimiz yaly az wagtlyk bolsada talyplar.com sayty yapyldy.Egerde bu sayt uzak wagtlyk yada hemiselik yapylsa agzalar sizi nireden tapyp bolar? Su sorag belki sizede gyzyklydyr?

Dowamy »

583 58
Sorag-jogap, 2 months ago


Komek edâyiñ!

Salam mahriban agzalar.Manada Beki SeŸtâkowyñ ,,Tekepbir gyz,,powestini tapmaga komek edayin.Eger kimde bar bolsa su yerde mowzuk edip sol powesti goyayyñ.

Dowamy »

198 2
Bilim, 3 months ago


Jigimjan (bolgusyzja tema boldy,meni bagyslan agzalar)

Bu gun menin ucin yene bir yatdan cykmajak gunlerin biri boldy.Gunumi aglap gecirdim diyen yaly.Bir zada gynanyp hem aglayan,begenip hem.Gynanyan yerim oyumden ejem,kakam,doganlarymdan,gelnejemlerden uzakda yashayan.Olary gorup,bagtyna guwanyp bilemok.Oye gelip icim-icime sygman aglayan.A begenyan yerim bu gun oglan doganymyn in uluja gelnejemin og...

Dowamy »

375 21
Täzelikler, 3 months ago


Name ederdiniz?

Talyplar.comyn agzalary gowmyn ahlijaniz?

Oglanlar bir gyzy soyen bolsanyz,olam sizin yasayan yerinizden uzakda ishleyan bolsa,(masgalanyzda yeke oglan,ya ilkinji caga bolan bolsanyz)sol gyza oylenip,ejenizi-kakanyzy tashlap,gelninizin yanynda alyslarda yashardynyzmy?

Dowamy »

377 39
Sorag-jogap, 3 months ago


Kiminkide nahili?

Salam agzalar.Gowmy hemmanizin yagdaylarynyz?

Sizin telefonynyzyn ulgamda dal (ocuk) wagty size jan edyan mushderilere habar edyan sms kiminkide nahili?

Dowamy »

343 26
Sorag-jogap, 3 months ago


Manada aydym tapyp berayin!!!

Aydymlar barada temalar acylypdyr.Agzalar manada bir aydymy tapmaga komek edayin.Kim aytyanyny,nireden alyp bolyanyny bilyaniniz aydayyn.

Aydymyn sozleri:
Hemise men tayyndym olmage sen ucin.
Boldy bary puc,hany eden arzuwum,
Ynanardym bu soyga,guna mendemi ya,
Manysy yok bu omrumin sensiz.
(gaytalamak)

Dowamy »

206 8
Sorag-jogap, 3 months ago


Gar yagyar

Anewde duyn ertirlik 11:00 toweregi yagyp bashlan gar su wagtam dowam edip dur.Howa gaty sowuk,uceklerden sallanyshyp duran buzlar 30-55 sm aralygynda.Yagyan garyn su wagtky olcegi 33 sm.

Dowamy »

220 5
Täzelikler, 3 months ago


Dogulan gunun bilen gutlayaryn!

Salam agzalar,gic yagsy.Bilsimiz yaly bu gun 22-nji dekabr,saytymyzyn aktiwje agzasy Perhat Sabirowyn dogulan guni.Perhatjan jigim doglan gunun gutly bolsun.Allajan bagtly durmus,shatlyk,gulki sowgat etsin.Masgalan arasynda gulup-yaynap yene birnace san yetmez dogulan gunlerini garsylamak nesip etsin,hemme arzuwyna yetyan adam yok,senem esasy arzuw...

Dowamy »

456 46
Täzelikler, 3 months ago


Bilyaniniz komek edayin

Gowmyn agzalar?Aranyzda lukmancylyk ugrundan bilyaniniz bar bolsa komek edayinda.Gunortandan bari basym aylanyp ysgynym yok,iyen zadymy gaytaryan,kellam agrap yarylayyn diyya,oturmaga,durmaga hic hili ysgyn mydarym yok,lukmana jan etsem kesellejek bolyansyn diyya,mende usgurup,asgyryp,ya burnum dykylyp duran alamat yok,dermanam icyan welin kellamin...

Dowamy »

416 42
Sorag-jogap, 3 months ago