Komek edayiñ!

Biri-birinden guycli,komek etmage mydam tayyar agzalarymyz mañada komek edayiñ! "Sony" telefonum bar welin 2 gun bari zaryada goysamam ekrany acylanok.Zaryatda duran wagty gyzyl cyrasy yanyp-ocup duryar.(zaryatdan dolsa yasyl cyrasy yanyady).Name etmeli bilyan bolsañyz komek edayiñ?!

Dowamy »

314 22
Sorag-jogap, 1 week ago


???

Asmanda lampoçkalar,
Yerdaki tumboçkalar???

Dowamy »

349 20
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Komek edayin manada

Salam talyplar.com saytynyn agzalary.Mana Osman Navruzovyn _Dostim diyen aydymy gerekdi.Sony haysy saytdan doly skacat edip bolarka?Bilyaniniz komek edayin

Dowamy »

219 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Onlineler ucin!

Kop wagtdan bari umumy gurruñdesligem gecemizok.Geliñ birazajyk bolsada oñkijamiz yaly gurruñ edeliñ!

Dowamy »

339 38
Täzelikler, 1 month ago


AndroidHaker ucin!

Doly tanamok welin,bu gun talyplar.com saytymyzyñ agzasy bolan AndroidHaker agzamyzyñ doglan guni.Soze ceper dal,su wagt ylhamym gelenokda :) Doglan gunuñ gutly bolsun,janyñ sag,omruñ uzak bolup,Allajanyñ beren omruni diñe bagtly bolup gecirmek nesip etsin Ensallah!

Dowamy »

176 10
Täzelikler, 2 months ago


Kabir teswirleri okap yadyma dusdi

"Shartda bul zatlary yygnap shatyr-shutyr taze zatlary cykar" diydi bazarda bir gelneje.Nireden siz diysemem aytmady.Nirede bar su sozler?Kimler ulanyaka?

Dowamy »

320 14
Sorag-jogap, 3 months ago


___???

Oykenimden biri guycli basyp boynumdanam eli bilen bogup meni gynayan yaly bolyan.Name sebapdenka?Ya mañada wirus degaydimika???

Dowamy »

496 28
Sorag-jogap, 4 months ago


,,Masum" final

Goryanler bilyandir Turkiyeniñ kanal7 teleyaylymynda dowam eden ,,Masum,,(Gopi) kopserially hindi filmi bu gun final bilen yagny 495 seria bilen jemlenyar

Dowamy »

331 8
Täzelikler, 5 months ago


Komek edayiñ?!

Salam agzalar,gowmyñ?Oñ su yerde biri Salawat dogasy,okalysy barada maglumat yazypdy.Tapamokda sony.Komek edayiñ tapmaga.Ya-da sol temany acan agza tazeden acay ya linkini goyay.Komek etseñiz minnetdar bolardym!

Dowamy »

251 3
Sorag-jogap, 6 months ago


Bilyañizmi?

Basga at familiyada duran belgini basga belgi bilen birikdirip,gelyan jañlary gorup bolyarmy?Haysy kod bilen birikdirmeli?

Dowamy »

424 3
Sorag-jogap, 7 months ago


Islenen.ru saytyna name boldy?

Islenen.ru saytyna name boldyka indi?

Dowamy »

425 10
Sorag-jogap, 7 months ago


Talyplar.ru saytynyñ agzalaryna!!!

Salam taze talyplar.ru saytynyñ admini we agzalary.Hayys edyan sizden nadip agza bolmalydygyny owredayiñ.Diñe maña dal kop agzalaram bilmek isleyar nadip agza bolmalydygyny.Men agza bol diyen yerine girip hemme zadyny yazyan welin bolanok.Komek etseñiz minnetdar bolardym.

Dowamy »

342 8
Sorag-jogap, 7 months ago


Esitdiñizmi?

Mahriban Arkadagymyzyñ eziz kakasy aradan cykypdyr!

Dowamy »

852 20
Täzelikler, 9 months ago


@arzuwum doglan gunuñ bilen!

Arzuwum-meniñ talyplardaky joram,yasajyk shahyr-dogulan gunuñ gutly bolsun.Allajandan omruñ uzak,janyñ sag,yasan omruñi manyly yasamagyñy dileyan.Nirede,nahili yagdayda bolsañam Alla seni gorasyn.Yashajyk shahyr galamyñ ujy yiti bolsun!!!Adyñ yaly hemise owadan we bagul yaly hemise acylyp gez.Goy adamlar saña guwansyn.Doglan gunuñem gutly bolsun!@-...

Dowamy »

484 19
Täzelikler, 10 months ago


Gutlayan!

Salam talyplar.comyñ agzalary.Gowmy yagdaylaryñyz?Milli Bahar ya-da Nowruz bayramyñyz gutly bolsun!Ensallah indiki Nowruz bayramynada jan saglyk,agzybirlik bilen yeteliñ!Su gun dogulanlar bar bolsa dogulan gunuñizem gutly bolsun.Hemise Bahar yaly acyk boluñ,baglara jan gelisi yaly sizem elmydama yas boluñ.Omruñiz uzak bolsun!Dunyadaki ahli gowulykl...

Dowamy »

420 15
Täzelikler, 10 months ago


Komek gerek!

*35*0000# su kod bilen gelyan janlara jogap bermeyadim.Indi acyp bilemok,jañ gelenok.#*35*0000# kod ocuryadi.Yazsamam acylanok.Komek edayiñ bilyaniñiz bar bolsa!

Dowamy »

589 9
Sorag-jogap, 10 months ago


Pikirleneliñ!

Salam agzalar,gowmy yagdaylaryñyz?Geliñ,birazajyk pikirlerimizi paylasalyñ! Hazirki dowruñ soygusine nahili seretyañiz?Hazirki yetginjek oglan-gyzlaryñ soygi diyyan zady name?
Kabir bolyan wakalara gabat gelyan,esityan welin biz sol yasda wagtymyz beyle zatlar yokdy diyyan.Gaty seyrek bolyady beyle yagdaylar 3-4 yyl ozal.
Meniñ yasayan...

Dowamy »

1070 76
Sorag-jogap, 10 months ago


Bilyañizmi?

SM-G900 diyen telefon bilyañizmi?Zaryat alyp duran yerinde ocup galdy.Indem yuzi acylanok.Name bolupdyr we name etmeli bolya?Bilyaniñiz komek edayiñ!

Dowamy »

490 9
Sorag-jogap, 10 months ago


Degismejik

Toyda cagalardan we garrylardan basga hemme kisi yuwas otyrmys.Sebabi restoranda mugt wifi bar eken.
***
Erkekler bu Bluetooth.Sebabi ara yakyn wagty gowy isleyarler.Ara daslasdygyca taze bir ustroystwa gozlap baslayarlar.
Ayallar Wifi.Olar hemme yerde gowy isleyarler.Yone kimiñki guycli bolsa sony saylayarlar.
***
Ada...

Dowamy »

657 5
Edebiýat, 10 months ago


Kiçijik degismejik

-Seret.Hanha yyldyz suyndi.Arzuw et gulum.
-Meniñ yekeje arzuwym,seniñ maña oylenmegiñ ezizim.
-Hay,yzyna suynaydi...
***
Alymlar ahyrsoñy zenanlaryñ name isleyandigini anykladylar.Yone zenan gôni basga zat isledi...
***
Masynyñ yzyndan ylgayan itler-bu armanly olen GAIsnikleriñ ruhydyr...
***
Bir gai...

Dowamy »

547 9
Edebiýat, 10 months ago


Sorag? Hany kim bilyar?

Bir agajyñ yuzunde bir soz bar.Ony okan garyplar begenyar,baylar gynanyar,soyusyanler biri-birini taslayar.Ol soz name?

Dowamy »

639 15
Sorag-jogap, 10 months ago


Oglanlar uçin!!!

Salam talyplar.comyñ oglanlary,agalarym we jigilerim.Su gun 23-nji fewral oñki Gyzyl gosunyñ dôredilen guni we oglanlaryñ bayramy.Gynansakda bu sene turkmen kalendarynda ayratyn bayramcylyk hokmunde bellenilenok.Yone gownuñiz galmasyn oglanlar,gyzlar yatlayar bu guni.Bayramyñyz gutly bolsun.Jan saglyk we bagtly durmus,isleriñizde ustunlik we ak yol...

Dowamy »

438 21
Täzelikler, 11 months ago


Gowy adamlar azaldy.Durmus nira alyp baryar?

Bu mowzugymy dôretmegime birnace soraglara jogap tapmayandygym sebap boldy.Adamlaryñ niyeti name?Gowy adamlar nirede galdy?Hany bir wagtky akylly gyzlar?
Men okuwcy dôwrum yasayys-durmus-esaslary diyen sapak gecyadik.Entak 5-6njy synp okuwcydym oytyan yalñysmasam.Bir gun sol sapakda mugallymymyz ,,erkek adam bilen salamlasmaly dal,gurlesmeli...

Dowamy »

714 49
Sorag-jogap, 11 months ago


Yylgyn nikden giryan Ailara jogap ber!!!

Ailara gowmy?Eger su mowzugy okayan bolsañ aksaray.ru.coma girip yekejam nike habar yolla.Id:30.Yada ozun name diyip giryan bolsañ nikiñi yazay su yere

Dowamy »

562 38
Sorag-jogap, 11 months ago


Geliñ konferensiya gecireliñ

Salam talyplar.comyñ agzalary.Gelin su gun konferensiya gecirelin.Perhat Sabirovvam yadyndan cykardy oytyan indi alyp baranok bu isini.Bilsimiz yaly saytda taze agzalaram kopelip dur.Olaram gatnassa ginden tanyslyk acsak gowy bolardy.Bu gunki konferensiyany alyp bararmyñ Perhat? Perhat jigim okayan bolsan teswirde jogabyña garasyas.

Dowamy »

474 19
Sorag-jogap, 11 months ago