ine adam atlary bar jemal,maýa,jennet,myrat,kerim ýaly şolar sizin pikirinizçe adama tasir edyar mi? adamyn hasiyetine edehetlerine özüni alyp baryşyna. bu mowzugy gayrat edip şahsy alman. men öyde bile bolyan türk oglanym bar şol erkinlik yaşyna gelende öz adyny üytgedipdir. son yene üytgedipdir, şeydip şuwagt 3 ady bar :). meselem men duş gelen atlarym we hasiyetleri. göwher - samsygrak bolyar. jennet - yenil kelle bolyar. maya - birzady düşündürmek kyn bolyar.

Köneler, MuhaciR tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir