Sen şu sahypamyzda özüňe dürli peýdaly maslahatlar alarsyň diýip umyt edýäris. Makalalarda: Kun-fu, U-şu, Ýoga - bular adama peýdalymy? Ýorup berme, gipnoz, palçylara ýüzlenmek - bu bize zelel getirermi? Alaja dakmak adamy goraýarmy we ş.m gyzykly makalalara hoş geldiň. www.merhemet.org Hoş geldiň!

Köneler, Adam777 tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir