Namaz wagtlary

salam agzadashlar we myhmanlar. yagdaylarynyz gowudyrda enshalla?! gowy bolsa "uzagyndan bersin hudayym!" erbet bolsa "beterinden saklasyn hudayym!".
men size, esasan hem namaz okayanlara we okamak isleyanlere, namaz wagtlary barada bir web adresi berjek. dunyanin haysy yerinde, haysy shaherinde, obasynda bolsan-da shol adresde shol yerin na...

Dowamy »

7365 17
Köneler, 15 years ago


Menin uchin oran mohum

agzalar we myhmanlar! hemmanize hudaytagaladan uzak we hayirli yash, durmushunyzda ustunlik, iki dunyanizin abat bolmagyny dileyan.
men birzatlar yazjak weli gen gormersinizda! belki bu mesele barada birinji gezek yazylyandyr, belki-de daldir. yone ozuma durmushymda birinji gezek sheyle zady yazjak internedin usti bilen.
aranyzda meni...

Dowamy »

2575 30
Köneler, 15 years ago


Ministrin chagalary

bir yazgy yazjak weli erbet pikir etman!
aranyzda ministrin ya-da dowletin edaralarynyn yokary wezipelerinde oturanyn ogly ya-da gyzy barmy?!

Dowamy »

2363 9
Köneler, 15 years ago


Yokary okuw mekdebine mugt girenler

hemmanize salam. esasanam nehir dost sana. bu mowzuk dine senin unsuni chekipdir oydyan. ynha menin yokary okuw mekdebine mugt giren dostumun girish hekayasy:
shol giren yokary okuw mekdebine, shol bolume yagny turk dili bolumune bary yogy 1 adam alynyar. yone resminama tabshyran adam 17. menin dostum bolsa 16-jy bolup resminama tabshyryar....

Dowamy »

3286 21
Köneler, 15 years ago


In taze habar

salam dostlar we joralar, agalar we iniler, uyalar we jigiler!
shu gun taze habar eshitdim. ol habar shu: dollaryn bahasy 10100 manat bolupdyr. ir bilen ishgarleden kabiri banka baryp gaydypdyrlar, sholardan eshitdim muny.

Dowamy »

3048 6
Köneler, 15 years ago


Eger prezident bolsanyz

hemmanize ustunluk arzuw etmek bilen bashlayan yazgyma.
eger siz prezident bolsanyz nameler edersiniz halkynyz uchin. yone bu meselani siz shu tarapdanam pikir edip gorun: bizde bash welayat. her welayatyn ayry-ayry oz yetmezchilikleri, kemchilikleri, problemalary bar. diyjek bolyanym "a" welayatyn "x" problemasy bar, "b" welayatyn "y" probl...

Dowamy »

2688 44
Köneler, 16 years ago


yalnyz

salam talyplar.com\\\'yn agzalary.
men aranyza taze geldim, ozumem yalnyz. yalnyz yalnyz(men=yalnyz, men yalnyz=yalnyz yalnyz). diyjek bolyanym yash 24. nesip bolsa oylenmeli. emma gyz tapamok(gyz bar emma menin isleyan harakterimde gyz yok). belki bardyram weli men gabat gelyan daldirin. bu yazyanlarym belki gulkunjirak bolmagy mumkin emma...

Dowamy »

6348 123
Köneler, 16 years ago