Turkmenpress\'in habar bermegine göra gullyk 1 yil bolupdyr.

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir