1 kinoda görüpdim,Matematik 1 oglan bar 1 gyza aytyar: -Egerde sen bn söyüşmek üçin gerekli hemme zady eytdim kabul edeli...sana aşyk boldum we seni söydim,kabul et seni yrmagy yerine yetirdim.SÖYÜŞELi ........ Elbetde kellesine sumka iyyar... soragym;teklip alanynyz edeniniz barmy? etmek isleyanler?

Köneler, el_mariachi tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir