Germaniýa-Italiýa Ýewropa çempionatynyň ikinji ýarym final oýny hem Germaniýa bilen Italiýanyň arasynda oýnalar. 28.06.12 23:45 Warşawaň milli stadiony Stéfane Lannoy Frédéric Cano, Michael Annonier Ynha şu stadionda oýnalar. Iň soňkyň öň ýanyndaky prognozdygynam unutmaň. Prognozyň daşyndan beriljek suratly sorag. Muňa oçko ýokdyr. Kimdigini bilmeli. Çalaja şol barda maglumat aýdaýyn. 3 gezek öz ýurdynyň çempiony 3 gezek öz ýurdynyň kubogyny alan 3 gezek italiýaň çempiony 2 gezek Ýewropaň çempionlar kubogyny alan (häzirki çempionlar ligasy) 2 gezek Ýewropaň superkubogyny alan 2 gezek mežkontinentalny kubogyň eýýesi. Ýewropaň kubok alanlarynyň kubogynyň eýýesi (öň geçirilýärdi, soň ýatyryldy) Öz ýurdynyň 4 gezek bombardiri bolan. Italiýaň 2 gezek bombardiri bolan. 3 gezek Ýewropaň iň gowy oýunçysy diýlip berilýän "altyn pökgüni" gazanan. Fifa tarapyndan ýylyň iň güýçli oýunçysy saýlanan. World Sokker tarapyndan iki gezek dünýäniň iň güýçli oýunçysy titulyny alan. "Altyn butsy" baýragynyňam eýýesi..... Adyny siz bilmeli.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
  magnit 7 years ago
 • akyl sen name turnirin adminstratorymy? Jogap Senden soramandym
  akylym1989 7 years ago
 • administrasiyasy bolmasamda dogry zady aýtýan, näme oýun tamamlanyp gelýär welin ýaman jyzyp başlaýaňyz. dogry hasaplanan 0 oçkoň bolsa 0 goýarda asmandan alyp ýazanoklar magnit, şol oçkolary
  Bravo 7 years ago
 • germaniya 3-2 italiya

  gomez, klose, ozil - balotelli, pirlo
  shu prognoz dogry!!!!
  magnit | 2012-06-28 11:35:41


  oýun bilşiňz ýaly 2-1. italia. balotelli. (bize gerek zatlar)

  ilki ýeňijiňz ýalňyş. yzam şoňa düzülýä. şýodam ýalňyş. indi gol saljak halas edp bilýä, ýöne onyňzam ýalňyş, gomezlapsňz. jemi = 0

  gynanmaň, indikilerdede üstünlik.düşünensňz dp umytlaýan. danalaň aýdan sözi bara, muňa fytbol diýlýä, bilip bolmaz kimiň ýeňjegni dp. =)
  Bravo 7 years ago
 • akylyma zat diýmäň. adminstrasia bolmasa, komissariatyň başlygydyr. düşünşiberiň :P
  ependi 7 years ago
 • yopdy bu jankoyerleray pycaklashmanada yaltanjak dal
  Bravo 7 years ago
 • kontur straýk köp oýnasaň senem mýasa etjekler menem =D
  magnit 7 years ago
 • Hay mla borlay bizinem kocamizde toy bolor
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri