gowjamysynyz?armawerin talyplar!men sizin herinize zat yazmakchy.belkem yazan zatlarym sizin gatnashyklarynyzy has berkider,dostlasharsynyz...talyplarda bizin herimizin oz yerimiz bar ahyryn..menem herinize bir wezipe berayin diydimda))))gaty gormeshek yokdur,yone oyun eden bolshum shol men! hany onda name,bashladyk. auditor-talyplaryn bank sistemasyna serediji friendship-talyplaryn medeniyet ministrliginin,edebiyat boluminin bashlygy abadan-talyplaryn abadan shaheri bolumchesinin bashlygy konkretnyy-sen meseleleri goni hem-de gysharnyksyz chozyan bolmaly!ozem brigadalaryn bir agzasy oydyan.megerem talyplaryn ohrannigi bolarsyn maco-antonio banderas senin jigin bolmaly.sen talyplarda soygiden yanan gyzlary kosheshdiriji bolmaly ayjagash-sen astronomiyany gowy goryanmi?goroskoplary duzuji bolay cadijik-talyplaryn aşhanasynda nahar bishiriji,ozem dine suyji zatlar bishiryar ayshegul-aisha hem-de gul diyen owadan atlardan duzulen.talyplara taze gelenleri garshy alyanchy merjenka-owadan,gymmatbaha gyz!ozem denizde yatmagy gowy goryan oydyan.saytymyza owadanlyk berersin schastya-sen baran yerine dine showlylyk getiryan!sana torde yer bardyr! gullijan-senem schastya yaly,yone gul getiryan,gowy tema yazyanlara buket gul sowgat beray zumerchi-tmrap-yn in beyik yyldyzlarynyn biri,super!friendshipyn kollegasy,yone tmrap boldumden ahales-sen ahaldan gelen,greciyanyn palwany!konkretnyy bilen ikiniz gapyny gorarsynyz! jeyn91-tarzanyn dosty,saytymyza tarzany chagyrmak sizin wezipaniz yasemin-alladinin ayaly,oran owadan,alladiny gozlemeli sizem sazanda2-siz 2 sany sazandalar!biriniza gitarada,birinizem deprekde.sizem medenyet minisrtiginde,aydym-saz boluminin bashlygy! littil-kichirak adamlary talyplara chagyrmak boyuncha bolum bashlygy Maykl-saytymyzyn amerikadaky wekilimiz magnit-talyplaryn magazinlarynyn ady AHAL-saytyn mary boyuncha ministry))) zagajkis-hapa sozleri bukmak boyuncha sakchy angel91-adamlara goldaw bermek boyuncha ministr Bahbit-auditor bilen bilelikde saytyn pullary bilen ishleshyarler multik-medenyet ministrlygynda chagalar boluminden ady chykmadyklar,bagyshlan,ozuniz yazyberin yzyny....

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir