Nirde sen!?

Hormatly agzalar! Shu gun depderlermin birinde shujagaz goshga gözúm dushdi. Awtoryny bilemok, yöne gecen ýyl biri shuny sms.da yazyp iberipdi. Gaty haladym we siz bilen paylashaýn diydim!

Duyan dälsin, senem biri halandyr,
aydyp blman yshk oduna yanandyr,
sizi uzak ara ayra salandyr,
göz yasharyar gtme yarym,...

Dowamy »

4123 30
Köneler, 9 years ago


Rekord!!!

Hanymlar we jenaplar! Bir minutjyk dykgat edin! Shu teman usti bilen Aramzda sylanyan hormatlanyan agzamyz bahbit annamamedovici 400nji jogaby bilen gutlasym gelyä. Yenede bellap gecesim gelyan zat, ol tuweleme sheyle yerlikli jogap beryär! Bähbit annamamedovic 400niz 4000 bolsun enshalla!

Dowamy »

1213 22
Köneler, 9 years ago


Degishme kasamy!

Yokary okuw jaylarynyñ umumy yashayysh jaynda yashayan talyplaryn talyplyk kasamy:
Eziz turkmenistan, ata watanym,
Kartoshka gozlap, sogan iyip yatanym,
ac garnyma zordan oye yetenim,
gurban bolsun saña bu $irin janym!

Halkyñ guran baky beyik binasy,
obed unash, agsham sogan çorbasy,
mydam uw...

Dowamy »

3555 77
Köneler, 9 years ago


Menä jo$aydym

Geldik okuw diyip biz yat illere,
Watanymyz sena boldy dillere,
Seni deñeýärin gunça gùllere
Bagy bossan, dile dessan Watanym!

Ara da$ bolsada yùregmiz sende,
Senamyz, gerbymyz, baydagmyz elde,
Adyñy gaytalap yene we yene,
Sana $irin janym gurban Watanym!

Özge Yurdun duz cöregn...

Dowamy »

2139 76
Köneler, 9 years ago


1 ay

Talyplar bushluk. Shu gun yagny 25.04.2011 yylda Guljagaza, p0e0r0i0j0i0k we auditor (yagny men) atlary bilen tanalyan talyplaryn shu sayta agza bolanyna 1 ay bolya. Sizin aranzdadygma begenjimin chagi yok. Aranyza kabul edeninz ucin chaksiz minnetdar!
P.s: shu bolgusyz zat ucin tema acypdyr diyip Yslam we beyleki agzalar gaharlanmaz diyip...

Dowamy »

1362 38
Köneler, 9 years ago


Jana jan perijik!

Hormatly agzalar, Joralar dostlar gelin perijik bn tanyshaly! Hany kimin name soragy bar?

Dowamy »

1242 29
Köneler, 9 years ago


Arzuw cemeni!!!

Hormatly talyp doganlar, saydmyzn myhmanlary, dostlar joralar. Yene sanalgyja gunden ejemjanyn doglan guni. (dogrysy menkem, ejemjan bn bir gunde). Hemmamz ejelermizi bashymzn taji dey ey goryas. Gadyr gymmaty dashda bolsana has hem bilinyan eken. Shu temany acmak bn mahriban enelermize bolan gutlag arzuwlarnzy jemlaysem didm. Oz perzendi yaly chag...

Dowamy »

2371 41
Köneler, 9 years ago


Hazirki sen dalde, onki sen hakda!

Hormatly agzalar! Adamyn uytgemegine name sebap bolyarka? Umuman adamyn durmushynyn uytgemegine haysy zatlar sebap bolya? Pikirnizi aydaysanyz!

Dowamy »

1729 45
Köneler, 9 years ago


Gozle

Yada dushse bir menzile yetenson, yitiren zadyny yzndan gozle, perzentlen yetiship ata bolanson, abrayyny ogul gyzndan gozle!

Jenjel meselani cozmekde tar dal, her bashy telpekli ygrarly ar dal, hasylyn pes bolsa guyz gunakar dal, sawligi oturen yazyndan gozle!

Soygem atash yananokmy? Goysana! Soyjek bolsan mejnun bo...

Dowamy »

1764 53
Köneler, 9 years ago


Maslahat

Hormatly talyplar, dostlar, joralar! Men dashary yurtda okayan, ine 2yyldan gowrak wagt bari meni bir sorag gyzyklandrya: name ucin kabir adamlarda dashary yurtda okayan gyzlar gow bolmaya diyen dushunje barka? Ine 2yyl bari okap yorun Allaha shukur at abrayym un elmden gelenini etyan. Bir adam gelip utandryp blmejegne gozm yetya. Dogry, ayypsyz ad...

Dowamy »

2156 45
Köneler, 9 years ago