Mtc barada kim name bilyar.

mtc geljekmish. kim name bilyarka. goren eshiden barmyka. habar edayin dostlar.

Dowamy »

1012 7
Köneler, 9 years ago


Www.gybat_chat.com

gelin dortlar barik www.gybat_chat.com'a

Dowamy »

1711 76
Köneler, 9 years ago


Www.gybat_chat.com

gelin dortlar barik www.gybat_chat.com'a

Dowamy »

1082 16
Köneler, 9 years ago


Swetocek

name uchindir swetin sonky dowur ugry yokkaray. kim bilya. barigem gelenok, we beyleki yerlerdede kan bir gorunenok

Dowamy »

1247 21
Köneler, 10 years ago


Salamnama

hemma salam

Dowamy »

1487 45
Köneler, 10 years ago


Taze agzalara degishli

kim taze bolsa shu yere gelip men taze geldim diyip yazsyn, bolmasa tuweleme natanysh adamlar kopelipdir.
Yada onki agzalar nikini uytgedip gelyamika.

Dowamy »

923 13
Köneler, 10 years ago


Tmchat.ru

shu wagt tmchat.ru ishleyami, telden girip ulanyp bolyamy

Dowamy »

1205 6
Köneler, 10 years ago


Chattt

gurrunleshmek uchin bu yere gelin

Dowamy »

1082 34
Köneler, 10 years ago


Brachnoye chtivo. dtv

shu peredacha chynmykaray, menin pikirima shoumyka diyyan

Dowamy »

1063 9
Köneler, 10 years ago


Goroskop

goroskopda aydylyanlar chynmyka, eger chyn bolsa name uchin dine gowylyk hakda aydylyp, garashylmadyk gowy dal habarlary aydylanoklarka. Kawagt ynanmanam duramok, koplench aydylanlary gabadam gelyar.shuna siz nahili garayanyz

Dowamy »

1443 8
Köneler, 10 years ago


Yanlan diyarym 2010

yanlan diyarymda ashgabatdan agamammet yeniji bolupdyrmysh, shol barada kim name bilyar, ozuma tm kanaly kan goremok, agamammet barada mana maglumat gerek. Hayyst.

Dowamy »

1042 8
Köneler, 10 years ago


Gurbangul bn

gurbangul sen name sonky dowur hich zat yazman dine okayan. Gelde goshulda bize. Ya utanyanmy?

Dowamy »

1884 81
Köneler, 10 years ago


Bmw, batyr, swet, mangus, leylisa. Akrap.

swet batyr akrap mangus gelin pivo ichelin

Dowamy »

1820 62
Köneler, 10 years ago


Batyr86 chat

zyom batyr bugun name uchin gija galdykaray

Dowamy »

1026 20
Köneler, 10 years ago


Chat

chathana

Dowamy »

2284 174
Köneler, 10 years ago


Kukolka! Yazlale.

swet! sonky dowur name uchin bizin yakyn dostlarymyz bize goshulshanogay. Tp.com'a girenogay, sholaryn yazgylary mana orrraan yarayar. Biynjalyk bolyan janlary bir sagmyka, bolmasa jan edelin

Dowamy »

1691 78
Köneler, 10 years ago


Inede bet goshgy

Maňa seniň gözleriňden gitme
ýok.
Maňa seniň sözleriňden gitme
ýok.
Düşün, bu dünýäde soňky güne
çen
Seniň şatlyk hem gussaňa bagly
men .
Seniň ýüpek gijeleriňden gitme
ýok .
Seniň aýdyň gündizleňden gitme
yok.
Bu garagol jahyllykdan giderin.
Ol hasaly gojaly...

Dowamy »

1795 40
Köneler, 10 years ago


Ilmurit walkanly

ilmyrat bn hakynda kim name bilyaray? Shu adam oglanmy gyzmy kim bilyarka.

Dowamy »

1188 20
Köneler, 10 years ago


JASMIN

aytda indi nirede okayanyny?

Dowamy »

1816 88
Köneler, 10 years ago


Rusik hosh geldinow

Aramyza rusik geldi, nailow bratishka.

Dowamy »

1134 15
Köneler, 10 years ago


Mr agzalar

Bayramcylyk guni hemme mr agzalary bolup "begas" kafeda dusussak nahili goryaniz

Dowamy »

3562 291
Köneler, 10 years ago


Anektodlar

Gelin shu tema dine (hindi kino) bet anektodlary yazalyn bolmasa ganda-pycaklay

Dowamy »

2146 59
Köneler, 10 years ago


Kafyr diymen name?

Hormatly agzalar, mende bir sorag bar, sonky temalaryn kopusi hudaya sukur din barada gityar, oran gowy temalar, menem suna bir gosant gosasym gelyar. Kafyr diymek name? suny bilyarsinizmi, men bilyarin, sizin dusunjaniz nahili?

Dowamy »

1708 52
Köneler, 10 years ago


Salamnama

Edebin yagsysy salamdan baslanyar, hormatly agzalar, bu tema onem acylan yone ol salam temasy birnace gun bari dowam etyar, jogaplarynyn sonuna (asak) gecirjek bolsan kop wagt gerek bolyar, gelin su temany her hepdede tazalap duralyn.

Dowamy »

3780 179
Köneler, 10 years ago


Owredayin

Agzalar yazgynyn yazylys duzgunini owredayinda hayyst!!! Galyny, asagyny, ustuni cyzmagy bilyan, yone yokarda yazylanlary nadip solak yagdayda gorkezmeli, surat nadip goymagy, arkasyny (fon) nadip gok etmelidigini owretseniz pleace

Dowamy »

3470 155
Köneler, 10 years ago