Duzly kofe

arhiwden

Duzly KofeOl gyzy bir oturluşykda görüpdi. Gaty owadan gyzdy. Hemme oglanlar onyň bilen tanyşjak bolýardy. Oturluşyk gutaranyndan soňra ol gyzy kofe içmäge çagyrdy. Gyz oglany tanamaýardy. Oňa kän ünüs hem bermändi. Emma oglanyň eden teklibine näziklik bilen `bolýar` diýdi. Olar köçäniň gyras...

Dowamy »

1495 5
Köneler, 9 years ago


Komek03

su wagt turkmenistanda gije sagat 2:00 icimden tutup turdymlay 03-i bezpokoit edesim gelenok aranyzda medik yokmay komek edere

Dowamy »

887 9
Köneler, 9 years ago


Ekzamen

bir soragym bar???????????????????????????????

adamdyr yalnysar yalnysmayan yok
bilyana sozlerim kate dogry cykanok
eger menem seydip yalnysan gunum
mana dodry dusunermin aytsana gulum?!

yaradan beripdir iki sany goz
bilyana gozlerem yerinde durup bilenok
seredenimem bolaysa bir nat...

Dowamy »

1597 52
Köneler, 9 years ago


Agzalar

Bayramynyz bilen
>
> iyeniniz tort bolsun!
>
> muneniniz lexus bolsun!
>
> gazy basanyzda "оборот" bolsun,
>
> aylananynda "поворот" bolsun!
>
> icheniniz "сок" bolsun,
>
> dushmanynyz yok bolsun!
>
> bar bolsada "черт" bolsun!
>
...

Dowamy »

1167 24
Köneler, 9 years ago


Komek gerek

lebapda yashayanyz bar bolsa guk diyin komek gerek!

Dowamy »

978 10
Köneler, 10 years ago


Degishme

salamaleykum agalar, jigiler,doganlar,garyndashlar.kursdashlar,talypdashlar.bajalar we cuyshedeshler!
Tuweleme okap otursam soygi we sh.m. temalarda barynyz romantik. Indi gelin herkim bilyan taze,bet we gyt degishmejiklerni yazsyn!
Yene 1hayys gayrat edip temadan dashary cykmajak bolalyn. Men ozum bashyny bashlayyn yzyny siz alyp g...

Dowamy »

1436 12
Köneler, 10 years ago


Sorag,1

ay menem kem galman 1.je sorag bereyin? bir gun oglan ishden gysdanyp gelip zhenkasyna koynegi berip shuny utukle diyyar. Utuklap oturka koynegi yakyar. oglanynam muna gahary gelip utuk b.n zhenkasynyn manlayna uryar olam pahyr bolyar oglanam gorkup ozuni olduryar 2sem sheydip pahyr bolyarlar. Polisiya isgarleri tarapyndan gozleg gecirilyar. Onson...

Dowamy »

1270 22
Köneler, 10 years ago


Malyshka 777

hemmanize betinden salam! Yagny bu taze agzamyz malyshka b.n sohbetdeshlik.
Malyshka ozuniz barada aydaysanyz bizem son sorag yagdyryp bashlarys.

Dowamy »

820 6
Köneler, 10 years ago


Salamlashmak, edep, bashy

kabir agzalarmyz tel giryanligi sebapli onki salamnama diyen tema girip ashaga dushup kyn bolyar. Shon u.nem shu temany tazeden achyan.

Dowamy »

1176 24
Köneler, 10 years ago


Nadip, girmeli

gyzlan ynamyna nadip girmeli

Dowamy »

2394 144
Köneler, 10 years ago


Sert, goymak!

salam talyplar.com.yn agzalarna. Gelin seyle edelin indiki talyplar.com.na agza bolmak u.n.de degisli. Hacanda anketa dolduryan mahalynda saherini we yzyndan okayan yerin adyny yazmaly edeli. Mysal u.n mary, tdei
sert1. Tapawudy yok lisey.tehnikom uculissa bulara hokman degisli.
Sert2. Egerde bir yerini gutaryp yasyn 30.dan gecmedik...

Dowamy »

2117 115
Köneler, 10 years ago


Gyza sowgat

gyza name sowgat bersen bolar

Dowamy »

3097 132
Köneler, 10 years ago