Ispaniýanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysy Laureus tarapyndan ýylyň iň gowy topary boldy

Ispaniýanyň futbol boýunça milli zenanlar ýygyndysy sport “Oskary” diýlip hem atlandyrylýan Laureus baýragy tarapyndan 2023-nji ýylyň iň gowy topary hökmünde ykrar edildi. Baýragyň gowşurylyş dabarasy Madriddäki Sibeles köşgünde geçirildi.
Bu nominasiýada beýleki dalaşgärler Angliýanyň “Mançester Sitisi” (Çempionlar ligasynyň ýeňijisi), “Fo...

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Şwesiýaly türgen Dýuplantis şestli bökmekde sekizinji gezek dünýä rekordyny täzeledi

Şestli bökmegiň ussady, şwesiýaly türgeni Armand Dýuplantis 6,24 metr beýiklige böküp, ýene-de dünýä rekordyny täzeledi. Bu üstünlik Hytaýyň Sýamyn şäherinde Göwher liga tapgyrynda hasaba alyndy diýip, RBK habar berýär.
24 ýaşly türgen garşydaşlaryna hiç hili mümkinçilik galdyrmazdan, ynamly ýeňiş gazandy. Kümüş medala amerikaly Sem Kendriks...

Dowamy »

30 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

"Inter" möhletinden ir Italiýanyň çempiony boldy

"Inter" Seriýa A möwsüminiň gutarmagyna bäş tapgyr galanda Italiýanyň çempionatynda ýeňiji boldy.
Sişenbe gününe geçilen gije (Aşg.) Simone Indzaginiň topary derbide "Milany" 2:1 hasabynda utup, skudetto eýe boldy.
Ýaryş jedwelinde "Milan" ikinjidi we indi iki klubuň arasyndaky tapawut 17 utuk boldy - topar çempionatyň gutarmagyna 5 t...

Dowamy »

29 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Werstappen “Formula-1-iň” Hytaýyň Gran-prisi tapgyrynda ýeňiji boldy

“Red Bull” toparynyň niderlandiýaly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň bäşinji tapgyry bolan Hytaýyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş Şanhaýda geçirildi.
Ikinji orny britaniýaly Lando Norris (“Maklaren”) eýeledi. Üçünji bolup pellehana “Red Bulldan” meksikaly Serhio Peres geldi.

Dowamy »

39 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

"Real" "El-Klasikoda" 91-nji minutda gol geçirip, "Barselonany" utdy

Madridiň "Santýago Bernabeu" stadionynda Ispaniýanyň çempionatynyň 32-nji tapgyrynyň "Real" bilen "Barselonanyň" arasyndaky merkezi oýny geçirildi.
Oýun netijeli bolup, "Realyň" 3:2 hasabynda utmagy bilen tamamlandy.
6-njy minutda "Barselonanyň" oýunçysy Andreas Kristensen hasaby açdy, ýöne "Real" 18-nji minutda penaltiden Winisius Žu...

Dowamy »

38 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Futbol düzgüni wagty egleýän derwezebanlar sebäpli üýtgedilip bilner

Halkara Futbol Assosiasiýalarynyň Geňeşi (IFAB) derwezebanyň topy oýna girizmekde wagty egländigi üçin berilýän jezany üýtgedip biler. Bu barada ESPN-e salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Häzirki wagtda derwezeban topy alty sekuntdan köp saklasa, şol pursat derwezebanyň duran ýerinden erkin urgy jezasy bellenilýär. Ýöne eminler bu düzgün...

Dowamy »

33 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

De Rossi möwsüm gutarandan soň hem «Roma» tälimçilik eder

Italiýanyň «Roma» futbol klubunyň eýeleri Den we Raýan Fridkinler Daniele De Rossiniň şu möwsüm gutarandan soň hem topara tälim berjekdigini habar berdiler.
«Romanyň» metbugat gullugy Fridkinleriň: «Daniele De Rossiniň şu möwsümden soň we ýakyn geljekde «Romanyň» baş tälimçisi hökmünde işlemegini dowam etdirjekdigini habar bermekden hoşaldyr...

Dowamy »

32 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

«Bawariýanyň» derwezebany Noýer gol geçirtmedik oýunlarynyň sany boýunça Çempionlar ligasynyň rekordyny goýdy

Germaniýanyň «Bawariýa» futbol klubunyň derwezebany Manuel Noýer gol geçirtmedik oýunlarynyň sany boýunça Çempionlar ligasynyň rekordynyň eýesi boldy.
Çarşenbe güni Çempionlar ligasynyň çärýek finalynyň jogap duşuşygynda Mýunheniň «Bawariýa» kluby öz meýdançasynda Londonyň «Arsenalyny» 1:0 hasabynda ýeňdi. Meýdançanyň eýeleriniň kapitany Noý...

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Gazagystan köpçülikleýin futboly ösdürmäge goşan goşandy üçin UEFA-dan baýrak aldy

Gazagystanyň Futbol federasiýasy (GFF) köpçülikleýin futbol boýunça iň gowy taslama üçin UEFA-dan baýraga mynasyp boldy. Bu barada federasiýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, meta-ratings.kz habar berýär.
2023/24-möwsüminiň UEFA-nyň “UEFA Grassroots Awards” köpçülikleýin futbol baýragynyň gowşurylyş dabarasy Nýon şäherindäki guramanyň ştab-...

Dowamy »

35 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

2025-nji ýylyň Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy

Awstriýanyň “Zalsburg” kluby Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşiginden (UEFA) 2025-nji ýylyň täzelenen Klublaýyn dünýä çempionatyna iň soňky gatnaşyjy boldy.
Çarşenbe güni Angliýanyň “Arsenaly” myhmançylykda Germaniýanyň “Bawariýa” klubundan utulyp, Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykyp bilmedi. London klubunyň ýaryşdan çykmagy...

Dowamy »

27 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

“Galkan” Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşda altyn medala mynasyp boldy

20-nji aprelde Aşgabadyň sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryş tamamlandy, baş baýragy Türkmenistanyň “Galkan” kluby aldy. Final oýnunda Türkmenistan IIM-iň hokkeý kluby RF-iň Tatarstan Respublikasyndan “ADIHIC-Kazan” klubuny 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) hasabynda utdy.
Iki topar hem ýekeje ýeňlişe-de sezewar...

Dowamy »

26 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

UEFA “Barselona” klubuna “PSŽ” bilen oýunda janköýerleriň hereketleri üçin jerime saldy

“Barselona” klubuna Çempionlar ligasynyň “Pari Sen-Žermen” bilen birinji dörtden bir final oýnunda janköýerleriň özlerini alyp baryşlary üçin jemi 32 müň ýewro möçberde jerime salyndy. Bu barada UEFA-nyň saýtynda habar berilýär.
Oýun 10-njy aprelde Parižde geçip, Kataloniýa klubunyň 3:2 hasabynda utmagy bilen tamamlandy.
“Barselona” j...

Dowamy »

26 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi.
“Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy.
“West Hem” (Angliýa) we “Baýer” (Germaniýa) 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady. Germaniýanyň kluby birinji duşuşykda 2:0 has...

Dowamy »

44 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

Ýaponiýaly Kenta Adaçi 24 sagadyň dowamynda 8 940 gezek turnikde çekip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web sahypasyna salgylanýan RG.ru-nyň ýazmagyna görä, bu öňki rekord eýesi awstraliýaly Geri Lloýdyň başaranyndan 300 esse köpdür.
Kenta diňe bir günüň dowamynda iň köp gezek özüňi çekmek rekordyny täzelemek b...

Dowamy »

42 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Galkan” kluby hokkeý boýunça halkara ýaryşyň finalyna çykdy

Türkmenistanyň “Galkan” klubunyň hokkeýçileri şu günler Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynda “A” toparçada möhletinden ir ýeňiş gazanyp, ýaryşyň finalyna çykdylar. Toparlaýyn tapgyryň jemleýji oýnunda Andreý Makarow bilen Meýlis Kulyýewiň topary Özbegistandan “Feniks” toparyny 9:1 hasabynda utdy.
“Galkan” duşuşygyň ilkinji minutlary...

Dowamy »

39 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň netijeleri

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary tamamlandy. Netijede, ýaryşyň ýarym finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy.
Italiýanyň “Fiorentinasy” Polşanyň “Wiktoriýa Plzenini” ynamly utdy (2:0, umumy 2:0).
“Aston Willa” (Angliýa) “Lillden” (Fransiýa) 1:2 hasabynda utuldy (umumy 2:2). Penalti tapgyry iňlis klubunyň oýunç...

Dowamy »

43 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hytaý 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek “Formula-1” tapgyryny kabul eder

2024-nji ýyl möwsüminiň “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň bäşinji tapgyry – Hytaýyň Gran-prisi anna güni başlaýar. Bu tapgyr çempionatda sprinter ýaryşyny öz içine alýan ilkinji tapgyr bolar.
2024-nji ýylda şeýle Gran-prileriň sany jemi alty bolar. Häzirki çempionatda sprintli ýaryş uik-endiniň formatyna sä...

Dowamy »

41 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Baýer” 44 oýun bäri ýeňilmän gelýär. Klub Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň rekordyny täzeledi

Lewerkuzeniň “Baýeri” taryhy ýazmagy dowam etdirýär. 18-nji aprelde öňki ispaniýaly futbolçy Habi Alonsonyň ýolbaşçylygyndaky topar Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýnunda “West Hem” bilen 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady we iki duşuşygyň jemi boýunça (3:1) ýeňiş gazandy.
Bu netije “Baýeri” diňe bir ýarym finala çykarman, eýsem taryhy äh...

Dowamy »

39 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ламин Ямаль возглавляет список претендентов на Golden Boy 2024

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил список из 100 претендентов на получение престижной награды Golden Boy 2024, ежегодно вручаемой лучшим молодым игрокам Европы, сообщает РБК.
16-летний Ямаль, блистающий в составе "Барселоны", опередил полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша и нападающего "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
В топ-...

Dowamy »

41 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

«Барселона» пропустит клубный чемпионат мира - 2025

Поражение от ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов лишило «Барселону» шансов квалифицироваться на клубный чемпионат мира.
Как сообщает портал «Чеипионат»,подопечные Хави не смогли обойти мадридский «Атлетико» по рейтинговым очкам. Для того чтобы принять участие в турнире, «Барселона» должна была проходить в следующий этап при неуспешном резуль...

Dowamy »

43 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago