Palmer APL-iň taryhynda iň giçki ýeňiş goluny geçirdi

«Çelsi» toparynyň ýarymgoragçysy Koul Palmer APL-iň 31-nji tapgyrynda «Mançester Ýunaýtede» garşy duşuşykda (4:3) liganyň taryhynda iň giçki ýeňiş goluny geçirdi.
Palmer duşuşygyň 90+11-nji minutynda tapawutlandy, ondan öň ol penalti urgusyny dürs ýerine ýetirip, hasaby deňledi. Squawka neşiriniň habar bermegine görä, ýarymgoragçy APL-iň tar...

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Adidas Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçelerinde 44-lük belgini gadagan edýär

Adidas kompaniýasy Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçeleri sargyt edilende janköýerlere 44-lük oýun belgisini saýlamagy gadagan etmek kararyna geldi. Bu barada Sport Bild habar berýär.
Bu milli ýygyndynyň Ýewropa çempionatynda geýjek köýnekçelerindäki täze şrift sebäpli 44-lük belginiň geçen asyryň 30-40-njy ýyllarynda faşistik Germaniý...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Transfermarkt dünýäniň iň gymmat 10 ýarym goragçysynyň reýtingini hödürledi

Transfermarkt internet portaly häzirki wagtda dünýäde iň gymmat 10 ýarym goragçynyň reýtingini hödürledi. Sanawda birinji orny Madridiň “Realynyň” ýarym goragçysy Jud Bellingem eýeledi. Onuň transfer bahasy 180 mln ýewro bilen bahalandyrylýar diýip, championat.com belleýär.
Ikinji orundan bäşinji orun aralygynda “Baýeriň” hüjümçi ýarym gorag...

Dowamy »

57 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmen agyr atletikaçylary Olimpiada-2024-e ýollama almak üçin Phuketdäki dünýä Kubogyna gatnaşýarlar

Türkmenistanly agyr atletikaçylar 2-nji aprelden 11-nji aprel aralygynda Phuketde (Tailand) geçiriljek dünýä Kubogynda medallar we Olimpiýa ygtyýarnamalary üçin bäsleşerler. Ýaryşa 110 ýurtdan 459 türgen gatnaşýar. Olar on erkek we on zenan agram derejelerinde baýrak ugrunda bäsleşerler.
Phuketdäki dünýä kubogy Parižde geçiriljek Olimpiada –...

Dowamy »

53 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda ilkinji gezek sportuň täze fijital görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilýär

2024-nji ýylyň 1-6-njy apreli aralygynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda sportuň täze fijital görnüşleri (physical+digital) boýunça ýaryşlar hem-de Açyk gapylar hepdeligi geçiriler. Bu barada TmCars-a ýokary okuw mekdeb...

Dowamy »

60 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ýewro-2024-iň final tapgyryna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy

2024-nji ýylyň Ýewropanyň futbol boýunça çempionatynyň esasy böleginde oýnamaga hukuk gazanmak üçin soňky geçiş oýunlary oýnaldy. Ýaryşyň soňky gatnaşyjylary Gruziýanyň, Ukrainanyň we Polşanyň milli ýygyndylary boldy.
Şeýlelik bilen, Ýewro-2024-de şu aşakdakylar oýnar:
A topar: Germaniýa, Şotlandiýa, Wengriýa, Şweýsariýa;
B top...

Dowamy »

59 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

ABŞ Meksikany utup, yzygider üçünji gezek KONKAKAF Milletler ligasynda ýeňiji boldy

ABŞ-nyň milli futbol ýygyndysy KONKAKAF Milletler ligasynyň finalynda Meksikanyň milli toparyny 2:0 hasabynda utup, bu ýaryşda yzygider üçünji ýeňşini gazandy. Oýun Arlingtondaky (ABŞ) “EýTi-end-Ti Stedium” stadionynda geçirildi.
Gollary hasaplaryna ýarym goragçylar Taýler Adams we Jowanni Reýna ýazdy.
Mundan öň, üçünji ýer ugrundaky...

Dowamy »

62 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Saýns Awstraliýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Werstappen we Hemilton ýaryş ýolundan çykdy

“Ferrariden” ispaniýaly Karlos Saýns Awstraliýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň üçünji tapgyrynyň ýaryşy Melburndaky “Alpert-Park” ýolunda geçirildi.
Saýns topardaşy Şarl Leklerden öňe geçdi.
Bu Saýnsyň karýerasynda ikinji ýeňşi we “Ferrariniň” 2022-nji ýyldan bäri il...

Dowamy »

61 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Germaniýanyň milli ýygyndysy Nike bilen şertnamanyň hatyrasyna Adidas bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyny bes eder

Germaniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 2027-nji ýyldan başlap Nike brendiniň futbol eşiginde oýnar. Germaniýanyň Futbol Assosiasiýasy (DFB) Amerikanyň sport egin-eşik öndürijisi bilen ýedi ýyllyk şertnama gol çekişendigini mälim etdi diýip, Sports.ru habar berýär.
2026-njy ýylyň ahyryna çenli DFB öň baglaşylan şertnama görä, Adidas bile...

Dowamy »

65 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Xiaomi Leica kamerasy bolan iň arzan smartfonyny tanyşdyrdy

Täze Qualcomm prosessory, goşa selfi kamerasy we esasy Leica kamerasy bolan Xiaomi Civi 4 Pro smartfony hödürlendi.
Xiaomi Civi 4 Pro egri gyralary, 1.5K durulygy (2750x1236 piksel) we 120 Gs täzeleniş tizligi bolan 6,55 dýuým AMOLED displeý bilen enjamlaşdyrylandyr. Mundan başga-da, iň ýokary ýagtylygyň 3000 nit-e ýetýändigi, Corning Gorill...

Dowamy »

57 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Awstriýanyň futbolçysy 6-njy sekuntda gol salyp, milli ýygyndylaryň taryhy rekordyny täzeledi

23-nji martda Awstriýanyň milli ýygyndysy ýoldaşlyk duşuşygynda Slowakiýany 2:0 hasabynda ýeňdi.
Duşuşygyň altynjy sekundynda Awstriýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Kristof Baumgartner hasaby açdy we milli ýygyndylaryň taryhyndaky iň çalt goluň eýesi boldy. Öňki rekord nemes futbolçysy Lukas Podolskä degişlidi. Ol 2013-nji ýylda Ekwad...

Dowamy »

62 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Meksika we ABŞ KONKAKAF Milletler ligasynyň finalynda duşuşar

Meksikanyň we Amerikanyň milli ýygyndy toparlary Demirgazyk we Merkezi Amerikanyň hem-de Karib basseýniniň ýurtlarynyň futbol konfederasiýasynyň Milletler ligasynyň (KONKAKAF) finalynda duşuşarlar.
Ýaryşyň ýarym finalynda amerikalylar goşmaça wagtda 3:1 hasabynda Ýamaýkanyň toparyny ýeňdiler. Ýeňijileriň düzüminde Haji Raýt goşmaça wagtda ik...

Dowamy »

63 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

IFAB 2025-nji ýylda ofsaýd düzgünini üýtgedip biler

Halkara futbol assosiasiýalarynyň geňeşi (IFAB) ofsaýdy kesgitlemek düzgünlerini üýtgedip biler we hüjüm edýän toparyň oýunçysy garşydaşynyň soňky oýunçysyndan tutuş bedeni bilen öňde bolan ýagdaýynda muny düzgün bozma hasaplar.
Üýtgeşmeler baradaky başlangyjy «Arsenalyň» öňki tälimçisi we FIFA-nyň futboly ösdürmek bölüminiň häzirki başlygy...

Dowamy »

63 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde erkekleriň arasynda futbol ýaryşynyň bijeleri çekildi

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde erkekleriň arasynda futbol ýaryşynyň bije çekişligi boldy.
Dört toparça bölünen 16 ýygyndy toparyň gatnaşmagynda Olimpiýa futbol ýaryşy 24-nji iýuldan 10-njy awgust aralygynda Fransiýanyň ýedi şäherinde geçiriler. Final «Park de Prens» stadionynda bolar.
A topar...

Dowamy »

65 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aýda 1,88 million ýewro. Alaba La Ligada iň köp aýlyk alýan futbolçy boldy

«Realyň» goragçysy Dawid Alaba Ispaniýanyň çempionatynda iň köp aýlyk alýan futbolçy diýlip ykrar edildi. Awstriýaly oýunçynyň, şeýle hem La Liganyň beýleki oýunçylarynyň gazanan girdejisi yglan edildi.
Reýting abraýly fransuz neşiri L'Equipe tarapyndan düzüldi. Onuň maglumatlaryna görä, Alabanyň girdejisi aýda 1,88 million ýewro. Onuň yzynd...

Dowamy »

64 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Milli ýygyndynyň kapitany Amanow Eýrana garşy boljak duşuşyk barada pikirini paýlaşdy

Dünýä çempionaty-2026 saýlama tapgyrynyň çäklerinde Eýranyň milli ýygyndysyna garşy geçiriljek möhüm duşuşygyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow oýunlardan garaşylýan netijeler barada pikirlerini paýlaşdy diýip, milli ýygyndynyň metbugat gullugy habar berýär.
— Eýran bilen geçirjek möhüm oýunlarymyza...

Dowamy »

68 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Mingazow milli ýygyndynyň martda geçirjek DÇ-2026 saýlama duşuşyklaryna gatnaşyp bilmez

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy toparynyň ýarymgoragçysy Ruslan Mingazow Dünýä çempionaty-2026 ýaryşynyň saýlama tapgyrynyň mart aýynda geçiriljek duşuşyklarynda çykyş edip bilmez. Bu barada ýurduň milli ýygyndysynyň metbugat gullugy habar berdi.
Habarda futbolçynyň türgenleşik wagtynda şikes alandygy barada aýdylýar. Mingazow gi...

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Konor Makgregor duşuşmak isleýän üç söweşijisini aýtdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň irlandiýaly söweşijisi we ýarym ýeňil hem ýeňil diwizionlarda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor söweşmek isleýän üç garşydaşynyň adyny aýtdy. Bu barada championat.com belleýär.
“Bu, elbetde, Maýkl Çendler. Ol birinji bolup biler. Maýkldan başga-da, Dastiniň ýeňendigini görmek gowy boldy. Dogrymy aýtsam,...

Dowamy »

65 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Tim Szýunyň garşydaşy üýtgedi: WBO-nyň dünýä çempiony Sebastýan Fundora bilen söweşer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasyna görä birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) erkin tituly üçin amerikaly Sebastýan Fundora bilen söweşer. Bu barada No Limit Boxing promouter kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Söweş 30-njy martda...

Dowamy »

65 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Real” bilen “Barselona” tomusda ABŞ-daky ýaryşda duşuşar

Madridiň “Realy” şu tomus ABŞ-daky görkezme ýaryşynda “Barselona” bilen duşuşar.
“Çempionlaryň turnesiniň” resmi saýtynda habar berlişi ýaly, iki ispan klubunyň arasyndaky oýun 3-nji awgustda Nýu-Jersi ştatynda geçiriler. Ýaryşyň beýleki gatnaşyjylary “Mançester Siti”, “Çelsi” we “Milan” bolar. Umuman, alty oýun meýilleşdirilýär we olar Nýu...

Dowamy »

67 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago