Aýda 1,88 million ýewro. Alaba La Ligada iň köp aýlyk alýan futbolçy boldy

«Realyň» goragçysy Dawid Alaba Ispaniýanyň çempionatynda iň köp aýlyk alýan futbolçy diýlip ykrar edildi. Awstriýaly oýunçynyň, şeýle hem La Liganyň beýleki oýunçylarynyň gazanan girdejisi yglan edildi.
Reýting abraýly fransuz neşiri L'Equipe tarapyndan düzüldi. Onuň maglumatlaryna görä, Alabanyň girdejisi aýda 1,88 million ýewro. Onuň yzynd...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Milli ýygyndynyň kapitany Amanow Eýrana garşy boljak duşuşyk barada pikirini paýlaşdy

Dünýä çempionaty-2026 saýlama tapgyrynyň çäklerinde Eýranyň milli ýygyndysyna garşy geçiriljek möhüm duşuşygyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow oýunlardan garaşylýan netijeler barada pikirlerini paýlaşdy diýip, milli ýygyndynyň metbugat gullugy habar berýär.
— Eýran bilen geçirjek möhüm oýunlarymyza...

Dowamy »

75 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mingazow milli ýygyndynyň martda geçirjek DÇ-2026 saýlama duşuşyklaryna gatnaşyp bilmez

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy toparynyň ýarymgoragçysy Ruslan Mingazow Dünýä çempionaty-2026 ýaryşynyň saýlama tapgyrynyň mart aýynda geçiriljek duşuşyklarynda çykyş edip bilmez. Bu barada ýurduň milli ýygyndysynyň metbugat gullugy habar berdi.
Habarda futbolçynyň türgenleşik wagtynda şikes alandygy barada aýdylýar. Mingazow gi...

Dowamy »

71 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Konor Makgregor duşuşmak isleýän üç söweşijisini aýtdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň irlandiýaly söweşijisi we ýarym ýeňil hem ýeňil diwizionlarda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor söweşmek isleýän üç garşydaşynyň adyny aýtdy. Bu barada championat.com belleýär.
“Bu, elbetde, Maýkl Çendler. Ol birinji bolup biler. Maýkldan başga-da, Dastiniň ýeňendigini görmek gowy boldy. Dogrymy aýtsam,...

Dowamy »

73 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Tim Szýunyň garşydaşy üýtgedi: WBO-nyň dünýä çempiony Sebastýan Fundora bilen söweşer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasyna görä birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) erkin tituly üçin amerikaly Sebastýan Fundora bilen söweşer. Bu barada No Limit Boxing promouter kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Söweş 30-njy martda...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

“Real” bilen “Barselona” tomusda ABŞ-daky ýaryşda duşuşar

Madridiň “Realy” şu tomus ABŞ-daky görkezme ýaryşynda “Barselona” bilen duşuşar.
“Çempionlaryň turnesiniň” resmi saýtynda habar berlişi ýaly, iki ispan klubunyň arasyndaky oýun 3-nji awgustda Nýu-Jersi ştatynda geçiriler. Ýaryşyň beýleki gatnaşyjylary “Mançester Siti”, “Çelsi” we “Milan” bolar. Umuman, alty oýun meýilleşdirilýär we olar Nýu...

Dowamy »

74 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmen dzýudoçysy Serdar Rahimow Rigada halkara ýaryşynda kümüş medal aldy

Türkmen dzýudoçysy we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ikinji ýyl talyby Serdar Rahimow Latwiýada Riga Senior European Cup 2024 halkara ýaşyrynda ikinji orny eýeledi.
Dünýäniň 26 döwletinden 300-den gowrak türgeniň gatnaşan bu ýaryş 2024-nji ýylyň 16-17-nji martynda geçirildi.
Serdar Rahimow 66 kg-a çenli agram derejesi...

Dowamy »

69 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Gonkongdaky janköýerlere Messiniň oýna çykmadygy üçin öwez tölegi berler

Agence France-Press-niň sosial ulgamlarda paýlaşan habaryna görä, «Inter Maýami» bilen Gonkongyň milli ýygyndysynyň arasyndaky geçirilen ýoldaşlyk oýnuna petek satyn alan janköýerler onuň bahasynyň 50% möçberinde öwez tölegini alarlar.
Ýatlatsak, ýoldaşlyk duşuşygy 4-nji fewralda geçirilipdi.
Gonkongly janköýerler Lionel Messiniň tutu...

Dowamy »

71 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

2023-nji ýylda FIFA-nyň prezidenti näçe gazandy

FIFA-nyň prezidenti Janni Infantinonyň 2023-nji ýylda gazanan girdejisi belli boldy. Sky Sports-yň habar bermegine görä, Infantino täze möhlete gaýtadan saýlanandan soň, onuň zähmet haky üçden bir bölek ýokarlandy. Bu barada championat.com belleýär.
2023-nji ýylda FIFA-nyň prezidentiniň esasy girdejisi 2,2 mln funt sterling boldy, bu bolsa 2...

Dowamy »

63 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Merýem Agajanowa we Allaýar Şirliýew küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldular

Aşgabatda 2024-nji ýylyň Türkmenistanyň küşt çempionaty ýaryşy tamamlandy. Harby gullukdaky 21 ýaşly esger Allaýar Şirliýew we Aşgabatdan 17 ýaşly mekdep okuwçysy Merýem Agajanowa karýerasynda ilkinji gezek ýurduň çempionlary boldular.
4-nji martdan 17-nji mart aralygynda geçen çempionatyň Ýokary ligasyna Türkmenistandan iň güýçli 8 küştçi w...

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Harri Keýn Germaniýanyň çempionatynda ilkinji möwsüminde salan gollary boýunça rekord goýdy

Mýunheniň «Bawariýasynyň» hüjümçisi we futbol boýunça Angliýanyň milli ýygyndysynyň kapitany Harri Keýn Germaniýanyň çempionatynda ilkinji möwsüminde salan gollarynyň sany boýunça rekord goýdy. Bu barada Opta Sports Telegram kanaly habar berýär.
Çempionatyň 26-njy tapgyrynda «Darmştad» bilen geçirilen oýunda hüjümçi 31-nji goluny saldy. Şeýl...

Dowamy »

70 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

“Trabzonspor” – “Fenerbahçe” oýnundan soň futbolçylar bilen janköýerleriň arasynda uly dawa turdy

Superliganyň 30-njy tapgyrynyň “Trabzonspor” bilen “Fenerbahçäniň” arasyndaky oýny janköýerler bilen futbolçylaryň arasynda dawanyň bolmagy bilen bulaşdy.
Trabzonda geçirilen duşuşyk myhmanlaryň 3:2 hasabynda utmagy bilen tamamlandy. “Fenerbahçe” Frediň (“MÝ-niň” öňki ýarym goragçysy”) iki goly netijesinde hasabyna iki topy ýazdy, ýöne oýnuň...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Arylar tennis ýaryşyna hüjüm etdiler. Alkaras bilen Zwerewiň arasyndaky oýun togtadyldy

Indian-Uellsde geçirilen “Masters” tennis ýaryşynyň çärýek finalynda täsin bir waka boldy. RIA Nowostiniň berýän habaryna görä, Karlos Alkaras (Ispaniýa) bilen Aleksandr Zwerewiň (Germaniýa) arasyndaky oýun arylaryň hüjümi sebäpli togtadyldy.
Ilkinji setde hasap 1:1 bolanda birden ýüzlerçe ary peýda bolup, eminleri oýny togtatmaga mejbur etd...

Dowamy »

70 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Gresiýanyň Olimpiýa komiteti Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasyny üýtgetdi

Şu ýyl Olimpiýa oýunlarynyň alawyny ýakmak dabarasy uly özgerişlikler bilen geçiriler – Gresiýanyň Olimpiýa komiteti täze baş ruhanyny, ruhanylaryň täze eşiklerini we täze kompozitory, şeýle hem olimpiýa toparynyň lybasyny tanyşdyrdy diýip, RIA Nowosti habar berýär.
Olimpiýa alawy 16-njy aprelde gadymy Olimpiýa oýunlarynyň watany bolan Gadym...

Dowamy »

69 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

FIFA 2026-njy ýyla çenli futbol ösüşine rekord derejede maýa goýar

Halkara Futbol Federasiýasynyň (FIFA) Geňeşi 2023-2026-njy ýyllar üçin futbol ösüşine rekord möçberde 2,25 mlrd dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär.
Bu 2016-njy ýyla çenli hereket eden ösüş maksatnamalary bilen deňeşdirilende futbol ösüşine maýa goýumlaryň tas ýedi esse ýokarlandyrylmagydyr....

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Horhe Maswidal bilen Neýt Dias boks düzgünleri boýunça söweşer

UFC-niň öňki söweşijisi Horhe Maswidal bilen MMA-nyň meşhur amerikaly söweşijisi Neýt Dias boks düzgünleri boýunça söweşer. Bu barada belli insaýder we žurnalist Ariel Helwani habar berdi diýip, championat.com belleýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, 79 kg çenli agram derejesinde 10 raundlyk söweş Inglwudda (Kaliforniýa, ABŞ) geçiriler. Ol şu...

Dowamy »

79 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Ýewropa ligasynyň çärýek finalçylarynyň ählisi beledi boldy

Ikinji möhüm ýewrokubok ýaryşy bolan UEFA-nyň Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň jemleýji oýunlary tamamlandy.
Şeýlelikde, Ýewropa ligasynyň 1/4 finalyna “Liwerpul”, “Marsel”, “Roma”, “Benfika”, “West Hem”, “Atalanta”, “Milan” we “Baýer” çykdy. Bije çekişik 15-nji martda geçiriler.
Dörtden bir finala çykanlaryň hiç biri öň Ýewropa ligasy...

Dowamy »

61 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmenistan futbol boýunça ýoldaşlyk duşuşygynda Gazagystandan utuldy

14-nji martda Dubaýda (BAE) Türkmenistanyň milli ýygyndysy Gazagystanyň toparyna garşy geçirilen ýoldaşlyk oýnunda utuldy. Oýun 2:0 hasabynda tamamlandy.
Oýun taraplaryň özara ylalaşygy netijesinde ýapyk görnüşde geçirildi. Toparlar resmi oýunlardan öň “öz güýçli we gowşak taraplaryny” kesgitlemek islediler diýlip, Türkmenistanyň milli ýygyn...

Dowamy »

57 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmenistan we Gazagystan Dubaýda ýapyk tertipde ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

14-nji martda Dubaýda (BAE) Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçiriler. Milli ýygyndylaryň ikisi hem bu duşuşyga saýlama tapgyryň oýunlaryna taýýarlyk hökmünde garaýarlar diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.
Türkmenistan Dünýä çempionaty-2026-nyň saýlama tapgyrynda Eýranyň milli ýygyndysy...

Dowamy »

65 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy Eýran bilen oýundan öň Dubaýda türgenleşik geçer

Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşynyň Eýranyň toparyna garşy oýnuna taýýarlanyp başlady. Baş tälimçi Mergen Orazowyň ýolbaşçylygyndaky futbolçylar 19-njy marta çenli dowam etjek türgenleşigi geçmek üçin Dubaýa geldiler.
Soňra türkmen topary Tährana ugrar we 21-nji martda “Azadi” stadionynd...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago