Özbegistan 2024-nji ýylda futzal boýunça dünýä çempionatyny kabul eder

Özbegistan 2024-nji ýylda ilkinji gezek futzal boýunça dünýä çempionatyny kabul eder. Bu barada Özbegistanyň futbol assosiasiýasynyň Metbugat gullugy habar berdi.
Degişli karar Halkara futbol federasiýasynyň müdirýetiniň mejlisinde kabul edildi. Ýaryş Daşkentde geçer.
Belläp geçsek, futzal boýunça häzirki dünýä çempiony Portugaliýadyr...

Dowamy »

79 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Serhio Buskets «Inter Maýami» klubuna geçdi. Messi hem bu klubda

Ispaniýanyň düzüminde 2010-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempiony Serhio Buskets «Inter Maýami» amerikan klubuna geçdi. Bu barada klubuň Metbugat gullugy habar berýär.
Ylalaşygyň detallary mälim edilmeýär.
Buskets 34 ýaşynda, tutuş karýerasynyň dowamynda ol ispan «Barselonasynda» çykyş etdi. Klubuň düzüminde ýarym goragçy dokuz gezek...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Saud Arabystany 2030-njy ýylyň dünýä çempionatyny geçirmekden ýüz öwürdi

Saud Arabystany 2030-njy ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge dalaş etmez. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Saud Arabystany bu ýaryşy Gresiýa we Müsür bilen bilelikde geçirmegi meýilleşdiripdi. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, Saud Arabystanynyň Daşary işler ministri hyzmatdaşlara Portugaliýanyň, Ispani...

Dowamy »

73 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Parižde 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlary üçin “türgenleriň obasy” gurlar

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary üçin PETITDIDIERPRIOUX türgenleriň obasy gurlar. Bu barada Designboom portaly ýazýar diýip, rossaprimavera.ru belleýär.
Meýdany 12 048 inedördül metr bolan taslama Fransiýanyň paýtagtyndaky eko-sebitde ekologiýa taýdan arassa desgalaryň birnäçesini öz içine alar. Türgenleriň ýaşaýan ýerleri...

Dowamy »

73 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ronaldu Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Hüjümçi Kriştianu Ronaldu sişenbe güni Portugaliýanyň futbol boýunça ýygyndysynyň düzüminde 200-nji oýnuna çykdy we taryhda bu bellige ýeten ilkinji oýunçy boldy.
Ronaldu 2024-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň dördünji duşuşygynda Islandiýa garşy geçirilen myhmançylykdaky oýnunda başlangyç düzümde meýdança çykdy....

Dowamy »

84 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Messiniň "Inter Maýamide" haçan çykyş etjekdigi belli boldy

Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) "Inter Maýami" klubunyň düzüminde 21-nji iýulda çykyş eder. Bu barada toparyň eýesi Horhe Mas habar berdi diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Öň, 35 ýaşly Messi "Mundo Deportivo" bilen söhbetdeşlikde karýerasyny "Inter Maýamide" dowam etdirje...

Dowamy »

97 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Germaniýada geçiriljek Ýewro-2024-üň tumary hökmünde Aýy saýlandy

Germaniýada geçiriljek 2024-nji ýylyň Ýewropa çempionatynyň tumary hökmünde aýy saýlandy. Bu barada Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşiginiň saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Ýewro-2024 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýanyň on şäherinde geçiriler.
"Tumar, aýdyşlary ýaly, XX asyryň başlarynda Germani...

Dowamy »

95 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ngolo Kante Benzemanyň ýanyna «Al-Ittihad» klubuna geçdi

2018-nji ýylda Fransiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde dünýä çempiony bolan Ngolo Kante Saud Arabystanynyň «Al-Ittihad» klubuna geçdi. Bu barada klubuň metbugat gullugy habar berýär.
Ýarym goragçy täze topara erkin agent görnüşinde geçdi, çünki onuň «Çelsi» bilen şertnamasy şu möwsümiň ahyrynda tamamlanypdy. Žurnalist Fabrisio Romanonyň hab...

Dowamy »

73 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Oman Gyrgyzystany ýeňip, CAFA Nations Cup-2023-iň bürünç medalyny aldy

Merkezi Aziýanyň Futbol Assosiasiýalarynyň çempionatynyň üçünji ýer üçin duşuşygynda Omanyň milli ýygyndysy Gyrgyzystany 1:0 hasabynda ýeňmegi başardy. Duşuşyk 20-nji iýunda Daşkentde geçirildi.
Omanyň düzüminde ýeňiş goluny 23 ýaşly ýarym goragçy Arşad Al Alawi geçirdi (71-nji minut).
CAFA-2023 çempionaty şu gezek taryhdy birinji gez...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Tim Szýu söweşiň ikinji minudynda Karlos Okampony nokauta gidirdi

18-nji iýunda Brodbiçde (Awstraliýa) boks agşamy geçdi, esasy söweşde birinji orta agram derejesinde (69,9 kg-a çenli) WBO-nyň wagtlaýyn çempiony awstraliýaly Tim Szýu (22-0, 16 KO) meksikaly Karlos Okampo (35-2, 23 KO) garşy guşagyny gorady. Szýu birinji raundyň ikinji minudynda nokaut bilen ýeňiş gazandy. Şeýlelikde, Tim ýeňişleriniň sanyny uzalt...

Dowamy »

93 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Werstappen Kanadanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

"Red Bull" toparynyň sürüjisi Maks Werstappen "Formula-1" çempionatynyň Kanadanyň Gran-prisi tapgyrynyň ýeňijisi boldy.
Ikinji orny "Aston Martinden" ispaniýaly Fernando Alonso, üçünji orny "Mersedesde" çykyş edýän Lýuis Hemilton eýeledi.
"Formula-1-iň" häzirki we iki gezek çempiony Werstappen umumy sanawda liderligini berkitdi, onuň...

Dowamy »

79 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ispaniýa UEFA Milletler ligasynyň ýeňijisi boldy. Italiýa üçünji ýer.

Ispaniýanyň milli ýygyndysy UEFA Milletler ligasynyň final duşuşygynda oýundan soňky 11 metrlik urgular boýunça Horwatiýadan üstün çykdy. Duşuşyk ýekşenbe güni Niderlandlaryň Rotterdam şäherinde geçirildi.
Duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 hasabynda tamamlandy. Oýundan soňky 11 metrlik urgularda ispaniýalylar 5:4 hasabynda üstün çykdylar...

Dowamy »

74 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Russiýada 2024-nji ýylda Dostluk oýunlary geçiriler

Russiýada 2024-nji ýylda Dostluk oýunlary geçiriler. Bu barada RF-iň Prezidentiniň ýanyndaky Fiziki medeniýeti we sporty ösdürmek boýunça geňeşiň sekretary Marat Filippow aýtdy. Muny ptzgovorit.ru ýetirýär.
2024-nji ýylyň sentýabr aýynda halkara sport ýaryşlaryny geçirmek baradaky karary Wladimir Putin kabul etdi. Bu barada Peterburg halkara...

Dowamy »

80 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Taýson Fýuri UFC-niň iň gowy söweşijisi bilen söweşmek teklibini aldy

Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) wersiýasyna görä, super agyr agramda dünýä çempiony Taýson Fýuri UFC-niň çempiony Jon Jons bilen söweşmek teklibini alandygyny aýtdy. Muny sportrbc.ru ýetirýär.
“Häzir Jon Jons bilen gibrid söweşini geçirjekdigimiz barada gepleşikler alnyp barylýar. Düýn men UFC-den teklip kabul etdim, hiç haçan nämäniň boljak...

Dowamy »

73 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanly futbolçylar CAFA-2023 ýaryşynda çykyşyny tamamlady

Türkmenistanyň milli ýygyndysy Merkezi Aziýa futbol Assosiasiýalarynyň Milletleriň Kubogynyň — CAFA Nations Cup-2023-iň üçünji tapgyr duşuşygynda Omanyň ýygyndysyndan utuldy.
«Pahtakor» stadionynda geçirilen duşuşyk omanly futbolçylaryň peýdasyna 2:0 hasabynda tamamlandy. Netijede, milli ýygyndymyz ýaryşda üçünji ýer üçin bäsleşmek mümkinçil...

Dowamy »

75 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

UFC Umar Nurmagomedowyň indiki söweşiniň senesini aýtdy

Garyşyk söweş sungatynyň russiýaly wekili Umar Nurmagomedow indiki söweşinde ABŞ-nyň wekili Kori Sendhagen bilen duşuşar. Bu barada UFC-niň metbugat gullugy habar berdi. Söweş 5-nji awgustdan 6-njy awgusta geçilen gije Neşwil şäherinde (ABŞ) guraljak ýaryşda bolmaly. Tutluşyk sport ýaryşynyň esasy wakasy bolar.
Nurmagomedow 16 ýeňiş gazandy...

Dowamy »

75 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Maýkl Jordanyň krossowkasy auksionda 1,38 million dollara satyldy

ESPN-iň berýän habaryna görä, Maýkl Iordanyň NBA-da, iýmitden zäherlenendigine garamazdan, oýnan ýatdan çykmajak oýunlarynyň birinde geýen krossowkasy Goldin auksionynda 1,38 million dollara satyldy.
1997-nji ýylyň 11-nji iýunynda geçirilen “Ýuta Jaz” bilen NBA-nyň pleý-off seriýasynyň soňky tapgyrynyň bäşinji oýnundan öň Jordan özüni ýarama...

Dowamy »

84 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Winisius Žunior FIFA-nyň jynsparazlyga garşy ýörite komitetine başlyklyk eder

Ispaniýanyň çempionatynda özem birnäçe gezek jynsparazlyk babatda kemsidilmelere sezewar edilen, «Realyň» braziliýaly hüjümçisi Winisius Žunior FIFA-nyň jynsparazlyga garşy ýörite komitetine ýolbaşçylyk eder. Bu barada FIFA-nyň başlygy Janni Infantino Winisius we Braziliýanyň milli ýygyndysy bilen duşuşygyndan soň Reuters-e habar habar berdi.
...

Dowamy »

85 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Wenesuelanyň prezidenti Maduro boks boýunça hormatly dünýä çempiony boldy

Halkara boks assosiasiýasynyň (IBA) wekilleri Wenesuelanyň prezidenti Nikolas Maduro sportuň bu görnüşini ösdürendigi we türgenleri öňe iterendigi üçin hormatly dünýä çempiony guşagyny berdiler. Bu barada döwlet baştutanynyň metbugat gullugyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
“Siziň sporty we türgenleri ösdürmek maksady bilen ýaran bo...

Dowamy »

76 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Milletler ligasynyň finalçylary belli boldy

Ispaniýanyň ýygyndysy UEFA Milletler ligasynyň finalynda Howratiýa bilen duşuşar.
15-nji iýunda Niderlandlaryň Enshed şäherinde ikinji ýarym final duşuşygy geçirildi. Onda Ispaniýanyň milli ýygyndysy Italiýanyň futbolçylaryny 2:1 hasabynda ýeňmegi başardy.
Birinji ýarym final duşuşygynda 14-nji iýunda horwatiýalylar niderlandlylary go...

Dowamy »

90 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago