“Atletiko” we “Borussiýa” Çempionlar ligasynyň 1/4 finalyna çykdy

Madridiň “Atletikosy” we Dortmundyň “Borussiýasy” UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň dörtden bir finalyna çykan soňky iki klub boldy.
“Atletiko” 1/8 finalyň jogap oýnunda “Metropolitano” stadionynda Milanyň “Interini” utdy. Toparlaryň arasyndaky birinji oýun “Interiň” peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlanypdy. Jogap oýnunda hasaby milanlylar açdy. 33-...

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Çempionlar ligasy emeli aň ulgamyny girizýär

Futbol boýunça Çempionlar ligasynyň bije çekişligi indiki 2024-2025-nji möwsümde doly kompýuterleşdiriler we guramaçylara kömek etmek üçin emeli aň ulanylar.
Meşhur Sky Sports neşiriniň çeşmesiniň habar bermegine görä, bu ilkinji nobatda, toparlaryň arasynda bije çekişlige täsir eder: birinji tapgyrda gibrid usulynda bije atylar: gatnaşmak ü...

Dowamy »

71 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

WBC Joşuany çempionlyk söweşine dalaşgär görkezdi

Boks boýunça has agyr agram derejesinde dünýäniň ozalky çempiony britaniýaly Entoni Joşuanyň Aleksandr Usik bilen Taýson Fýuriniň arasyndaky söweşde ýeňijiniň garşydaşy bolmak ähtimallygy örän ýokary.
Ozal habar berlişi ýaly, Joşua geçen hepdäniň ahyrynda Saud Arabystanynda UFC garyşyk söweş sungatlary ligasynyň ozalky çempiony nigeriýaly Fr...

Dowamy »

59 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Kriştianu Ronaldu bilen "Al-Nasr" AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 1/4 finalyndan gaýtdy

"Al-Nasr" saud kluby AFK-nyň Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykyp bilmedi. Ol penalti tapgyrynda BAE-niň "Al-Aýn" toparyndan utuldy. Bu toparlaryň arasyndaky ilkinji oýun BAE-de geçirilip, "Al-Aýnyň" 1:0 hasabynda utmagy bilen tamamlandy.
Jogap oýnunda "Al-Nasr" 4:3 hasabynda utup bildi, ýöne penalti tapgyrynda saudlylar ýeňlişe sezewa...

Dowamy »

78 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Ronaldu klub derejesinde 750-nji goluny saldy

«Al-Nasr» Aziýanyň Çempionlar ligasynyň çärýek final tapgyrynda «Al-Aýndan» ýeňildi (iki oýnuň jemi hasaby 4:4, penalti – 1:3).
«Al-Nasryň» hüjümçisi Ronaldu oýnuň 118-nji minudynda 11 metrlik jerime urgusyny ýerine ýetirdi. Bu gol 39 ýaşly portugaliýaly futbolçynyň klub derejesinde 750-nji goly boldy (Portugaliýanyň milli ýygyndysyndaky gol...

Dowamy »

76 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmen hokkeýçileri Bişkekde dünýä çempionatynda ilkinji ýeňşini gazandylar

Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysy Bişkekde geçirilýän Dünýä çempionatynda ilkinji ýeňşini gazandylar.
Toparlaýyn tapgyryň ikinji oýnunyň çäklerinde Türkmenistan 4:3 hasaby bilen Günorta Afrika Respublikasyndan üstün çykdy.
10-njy martda birinji oýunda türkmen hokkeýçileri şol hasap bilen Lýuksemburgdan asgyn geldiler.

Dowamy »

73 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mohammed Ali WWE-niň Şöhrat zalyna giriziler

Ady rowaýata öwrülen amerikaly boksçy we 81 kg çenli agram derejesinde 1960-njy ýylyň Olimpiýa çempiony Mohamed Ali WWE-niň (World Wrestling Entertainment) Şöhrat zalyna giriziler. Bu barada guramanyň ýolbaşçylygy resmi taýdan habar berdi diýip, championat.com belleýär.
Mohammed Ali köp hünärmenler tarapyndan ähli döwrüň iň gowy boksçysy has...

Dowamy »

71 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

UEFA Çempionlar ligasy: «Barselona» we «Arsenal» çärýek finala çykdylar

13-nji marta geçilen gije (Aşgabat wagty bilen) UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň "Barselona" bilen "Napoliniň", şeýle-de "Arsenal" bilen "Portunyň" arasynda jogap oýunlary geçirildi.
Ispaniýanyň "Barselonasy" bilen Italiýanyň "Napolisiniň" arasyndaky birinji oýun 1:1 hasabynda tamamlanypdy.
Jogap duşuşygynda Kataloniýa topa...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

"Al-Hilýal" AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 1/4 finalynda "Al-Ittihady" utup, ýeňişli tapgyry boýunça dünýä rekordyny goýdy

AFK-nyň Çempionlar ligasynyň dörtden bir finalynyň jogap oýnunda Er-Riýaddan "Al-Hilýal" futbol kluby Jiddadan "Al-Ittihady" (ikisi-de Saud Arabystany) 2:0 hasabynda utdy.
Ýeňiş "Al-Hilýala" yzygider 28-nji oýny utmak bilen, ýeňişli tapgyrynyň dowamlylygy boýunça täze dünýä rekordyny goýmaga mümkinçilik berdi.
Belläp geçsek, "Al-Ittih...

Dowamy »

59 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Türkmen para-pauerliftingçileri Dubaýda geçirilen Dünýä kubogynda alty medal gazandylar

Türkmenistanyň wekilleri Dubaý şäherinde (Birleşen Arap Emirlikleri) tamamlanan para-pauerlifting boýunça Dünýä kubogy ugrundaky ýaryşda medallaryň altysyny gazandylar.
Para-pauerlifting daýanç-hereket ediş agzalary zelelli adamlar üçin sportuň paralimpiýa görnüşi bolup durýar. Türgen maşklary ýerine ýetiren wagtynda bedeniniň ýokarky bölegi...

Dowamy »

81 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Döwletjan Ýagşymyradowyň täze garşydaşy we tutluşygynyň senesi belli boldy

MMA-nyň 34 ýaşly türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow (21-7-1) 12-nji aprelde Las-Wegasda geçiriljek PFL ýaryşynda çykyş eder. Onuň garşydaşy sloweniýaly Jeýkob Nedo (8-1) bolar. Söweş promouşeniň resmi saýtynda anons edildi.
Ýarym agyr agramda söweş PFL-2024 Gran-prisiniň bir bölegi bolar, bu ýerde söweşijiler çempionlyk guşagy we 1 ml...

Dowamy »

74 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Jokowiç «Masters» ýaryşlarynda karýerasyndaky 400-nji ýeňşini gazandy

Dünýäniň birinji raketkasy Nowak Jokowiç «Masters» ýaryşlaryndaky karýerasynda 400-nji ýeňşini gazandy. Serbiýaly tennisçiniň öňünde Nadalyň rekordynyň yzyndan ýetmek üçin 6 ýeňiş galdy.
Ol nobatdaky ýeňşini Indian-Wellsde geçirilen ATP 1000 ýaryşynyň ikinji tapgyrynda awstraliýaly Aleksandar Wukiç bilen oýunda gazandy.
«Mastersdäki»...

Dowamy »

72 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Jokowiç 8 ýyl dünýäniň birinji raketkasy boldy, Nadal – 2 esse az

Dünýäniň birinji raketkasy, serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç karýerasynda 416-njy hepdäni ATP-niň reýtinginiň birinji ornunda başlaýar. Bu dogry sekiz ýyla deňdir (ýylda 52 hepdeden 416 hepde). Bu barada championat.com habar berýär.
Bu görkeziji boýunça ikinji orny eýeleýän şweýsariýaly tennisçi Rojer Federer ATP-niň reýtinginiň birinji ornu...

Dowamy »

70 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Garri Keýn Bundesligadaky ilkinji möwsüminde dört het-trik eden ilkinji oýunçy boldy

«Bawariýanyň» hüjümçisi Garri Keýn Bundesligadaky ilkinji möwsüminde dört het-trik eden ilkinji oýunçy boldy. Bu barada Mirror habar berýär.
9-njy martda Germaniýanyň Bundesligasynyň 25-nji tapgyrynyň oýny geçirildi, onda «Bawariýa» bilen «Maýns» duşuşdy. Ýer eýeleri 8:1 hasabynda ynamly ýeňiş gazandylar. Mýunheniň toparynyň düzüminde angli...

Dowamy »

59 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

«Mançester Ýunýtaediň» iň netijeli oýunçysy Runi «Rowaýata öwrülen futbolçy» baýragyny alar

«Mançester Ýunaýtediň» taryhynda iň köp gol girizen futbolçy Ueýn Runi «Rowaýata öwrülen futbolçy» baýragy bilen sylaglanar. Bu barada baýragyň metbugat gullugy tarapyndan çap edilen habarda mälim edilýär.
Guramanyň resmi web sahypasynda aýdylyşy ýaly, Runi 7-nji oktýabrda geçiriljek dabaranyň dowamynda abraýly sanawa resmi taýdan goşular....

Dowamy »

69 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Obameýang Ýewropa ligasynyň we UEFA Kubogynyň umumy taryhynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy

Fransiýanyň «Marsel» toparynyň gabonly futbolçysy Pýer-Emerik Obameýang Ýewropa ligasynyň esasy tapgyrlarynyň we ondan öňki UEFA Kubogynyň umumy taryhynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy.
Hüjümçi Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň Ispaniýanyň «Wilýarreal» toparyna garşy birinji duşuşygynyň 42-nji minutynda penatli urgusyny dürs ýerine ýetirdi w...

Dowamy »

74 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Bellatorda Usman Nurmagomedowyň Şabliý bilen titul söweşi resmi taýdan yglan edildi

Bellator-yň häzirki çempiony Usman Nurmagomedow bilen diwizionyň birinji belgisi Aleksandr Şabliýiň arasynda ýeňil agramda titul söweşi 17-nji maýda Parižde geçiriljek Bellator Champions Seris ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada fighttime.ru habar berýär.
Bu söweş guramanyň wekilleri tarapyndan resmi taýdan yglan edildi. Bellator tarapyn...

Dowamy »

77 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Sport taryhynda iň köp girdeji gazanan türgen belli boldy

“Sportico” neşiri taryhda iň köp girdeji gazanan türgenleriň täzelenen reýtingini hödürledi. Sanaw neşiriň saýtynda berilýär.
Hasaplamada, inflýasiýa göz öňünde tutulyp, türgeniň karýerasynyň dowamyndaky we ony tamamlandan soňky zähmet haklary, bonuslary, baýrak haklary, sport bilen baglanyşykly işlerden gazanan girdejileri göz öňünde tutuld...

Dowamy »

75 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň birinji duşuşyklary geçirildi

7-sinden 8-nji marta geçilýän gije UEFA Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň birinji duşuşyklary geçirildi.
"Liwerpul", "Roma", "Olimpik" we "Milan" ynamly ýeňiş gazandylar, "Karabah" bolsa "Baýer" bilen oýunda soňky minutlarda ýeňşi elden gidirdi.
"Sporting" bilen "Atalantanyň" arasyndaky duşuşyk bir gün öň geçirildi we 1:1 hasabynda tama...

Dowamy »

78 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Entoni Joşua ikinji raundda Frensis Ngannudan üstün çykdy

Agyr agramda dünýäniň öňki çempiony Entoni Joşua (Beýik Britaniýa) bilen agyr diwizionda UFC-niň guşagynyň öňki eýesi kamerunly Frensis Ngannunyň arasyndaky söweş ikinji raundda Joşuanyň nokaut arkaly ýeňmegi bilen tamamlandy.
Birinji raundda Ngannu nokdaun ýagdaýyna düşdi. Ikinji raundyň başynda Joşua kamerunly boksçyny ýene-de nokdauna gid...

Dowamy »

85 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 months ago