Kubok Aziýa - 2011 (sanlar, statistikalar, netijeler...)

Salam agzalar we daşyndan okaýan myhmanlar! Men şu temada 3 hepde bäri Katarda dowam edip gelýän futbol boýunça Aziýanyñ kubogy ugrundaky ýaryşyň netijeleri barada ýazmakçy.Bu ýyl XV gezek geçirilýän, yklymyñ iñ uly ýaryşy bolan futbol boýunça Aziýanyñ çempionaty Katar döwletinde geçirildi. Katar bu ýaryşa taryhynda...

Dowamy »

1634 19
Köneler, 10 years ago


"Ýylyň adamy 2010" — Mark Zuckerberg

Dünyäde pocti her 10 adamdan biriniñ ulanyan "Facebook" sosial setini esaslandyryjy Mark Zuckerberg USA-nyñ abrayly "Time" zhurnaly tarapyndan 2010-njy yyl boyunca dünyäde "Yylyñ adamy" diylip yglan edildi. Bu hormatly adyñ eyesini gecirilen ses berlishikler esasynda "Time" zhurnalynyñ redaktory Richard Stengel düyn, yagny, 15-nji dekabrda USA-nyñ...

Dowamy »

788 0
Köneler, 10 years ago


Gurban Bekiýewiç Berdiýew — ussat tälimçi

Salam hormatly agzalar we dashyndan jyklayan myhmanlar!

Gurban Berdiyew... Howwa, türkmen sporty diyilende ilkinjileñ hataryndan Gurban agamyz yadyña düshyar. Rubiniñ talimcisi hökmünde gazanyan üstünlikleri bilen özüni tanadan tälimcimiz Gurban Bekiyewic Berdiyew barada internet sahypalarynda gynansagam türkmence maglumatlar juda az...

Dowamy »

1603 2
Köneler, 10 years ago


Maksat.ch, shöhlejik sesleniñ!

Maksat.ch, shöhlejik gayrat edip sesleniñ haysyñyz bolsañyzam!

Dowamy »

1276 12
Köneler, 10 years ago


Lina Medina - dünýäde iň ýaş eje bolan gyzjagaz (+10)

Salam hormatly agzalar!
Men shu temada bir zada ünsiñizi cekesim gelyär. Eysem dünyäde iñ yash eje bolan zenan kimkä? bu sorag siz ücin gyzyklymy?! Ine ol:
Medisina ylmynyñ taryhynda iñ yash eje hökmünde hasaba alnan we "Ginnesiñ rekorlar kitabyna" giren zenanyñ ady - Lina Medina. Ol 1933-nji yylyñ 27-n...

Dowamy »

1522 13
Köneler, 10 years ago


2018 FIFA World Cup - Rossiýada, 2022 FIFA World Cup - Katarda

Salawmalikim hormatly agzalar, hormatly futbol söyüjiler!

Shu gün Shewsariyanyñ Zürich shäherindäki FIFA-nyñ shtab kwartirasynda gecirilen dabaradan soñra, FIFA WORLD CUP-2018 we FIFA WORLD CUP-2022-niñ haysy yurtda geciriljekdigi ses berlishiklerden soñra belli boldy. FIFA-nyñ prezidenti Sep Blatteriñ belli eden ses berlishiginiñ ne...

Dowamy »

1102 11
Köneler, 10 years ago


Miss World — 2010

Salawm hormatly agzalar! Shu temada köneräk, yöne gyzyklyja habary siz bilen paylashasym geldi.Shu yylyñ oktyabr ayynda Hytay Halk Respublikasynyñ Hainan welayatynda "miss world 2010" konkursy gecirildi we 2010-njy yyl boyunca dünyäniñ iñ owadan gyzy belli edildi. Bu yylky dünyä gözeli, yagny, "miss world 2010" diyen...

Dowamy »

4075 8
Köneler, 10 years ago


FIFA klublararasy dünýä çempionaty – 2010

Her yyl FIFA tarapyndan
gurnalýan "FIFA Klublararasy
Dünýä Çempionaty" 8-nji
dekabrda bashlanar. ýaryşa yer
togalagynyñ 6 kontinentinden 7
klub gatnaşar. Olar:
1. “Seongnam Ilhwa Çunma” -
Günorta Koreýa (AFC)
2. “Internasional” - Braziliýa
(CONMEBOL)
3. “Paçuka” - Meksika
...

Dowamy »

887 6
Köneler, 10 years ago


"Financial Times" gazeti dünýä biznesinde iň üstünlikli aýallaryň sanawyny yglan etdi

"Financial Times" gazeti 2010-njy yyl boyunca dünyä biznesinde iñ üstünlikli 50 sany ayalyñ sanawyny yglan etdi.Sanawda ilkinji orny Indra Nooyi (PepsiCo) eyeledi. Indra Nooyiden soñ, sanawda ilkinji üclige kosmetika önümlerini öndürijiler Andrea Jung (Avon Products) ikinji we Güler Sabanci (Sabanci Group) ücünji bol...

Dowamy »

1433 5
Köneler, 10 years ago


Argentina-Braziliýa, Angliýa-Fransiýa, Portugaliýa-Ispaniýa

Essalawmaleykum hormatly agzalar! Hemmañizi külli musulman ymmatynyñ bayramy Gurban bayramy bilen gutlayan! Okan Bayram namazyñyz kabul bolsun!

Indi gurruñ tema barada. Shu gun futbol boyunca milli yygyndylañ arasynda yoldashlyk dushushyklary geciriler. Olardan esasy oyunlar Argentina-Braziliya, Angliya-Fransiya, Portugaliya-Ispaniya...

Dowamy »

1449 15
Köneler, 10 years ago


Aziýa oýunlarynda türkmen futbolçylarynyñ 1/8 finaldaky garşydaşy — Thailand

Salawmalikim hanymlar we jenaplar!Hemmämiziñ bilshimiz yaly shu gunler Hytay halk respublikasynda Aziya oyunlary dowam edyar. Bu abrayly yaryshda cykysh futbol boyunca yygyndymyz (U23) hem özuniñ toparcadaky oyunlaryny showly gecirmegi bashardy. Toparcada geciren 3 oynunda 4 ocko toplan we 8 pökgi salyp, 7 pökginem ö...

Dowamy »

1162 18
Köneler, 10 years ago


Zenit — çempion Rossiýa 2010

Salam hormatly agzalar, hormatly futbolsöyüjiler!

Türkmenistanly futbol fanatlarymyzyñ köpüsiniñ gyzyklanyp seredyan ligalarynyñ biri bolan Rossiyañ premyer ligasynda Piteriñ ZENIT'i cempionatyñ tamamlanmagyna iki tapgyr galanda cempion bolmagy bashardy. Olar 28-nji tapgyrda Rostowy 5-0 (40' Lazovic /pen/, 75' Semak, 81' Kerzhakov, 9...

Dowamy »

1226 15
Köneler, 10 years ago


Gurban baýramy we onuň sogaplary

Gurban sözi arapçadan terjime edilende, ýakynlaşmagy aňladýan “k r b” kök işliginden ýasalan bolup, sözlükde Allatagala ýakynlaşdyrýan zat” diýen manyny berýär. Kuranda Hezreti Adam atanyň iki oglunyň Allatagala beren gurbanlary-da bu işlik bilen getirilýär. Olaryň biriniň mal-garadan, beýlekisiniň bolsa ak ekinden gurban berendigi hakynda aýdylýar...

Dowamy »

1298 8
Köneler, 10 years ago


Kazandan Moskwa uçan " Rubiniň" uçarynyň howada uçuş wagty motory durdy

Salam hormatly agzalar we futbol söyüjiler! Ashakdaky habar futbol fanatlary ucin gynancly habar bolmagam mumkin, özüma gynandym.Самолет с футболистами "Рубина" совершил экстренную посадку в Казани.

В 10:47 по московскому времени самолёт ЯК-42 с футболистами "Рубина" вылетел из Казани в Москву, где чем...

Dowamy »

1526 18
Köneler, 10 years ago


Garajaoglan -

Garajaoglanyñ goshgularyndan:

Gara dälmidir?
Maña gara diyen gelin,
Gözleriñ gara dälmidir?
Özüni söydüren gelin,
Gashlaryñ gara dälmidir?

Gözel, men seni islärin,
Gül bile seni beslärin.
Ay yüzüñi höwerlärin,
Zülpleriñ gara dälmidir?

Boyuñ uzyn, biliñ inc...

Dowamy »

4865 63
Köneler, 10 years ago


Ilkinji söýgi (aydymdan)

Ilkinji söýgiIlkinji söýgümi äkitdi ýyllar,
Men ony ýatlaýan güneş doganda.
Ýatlaýan bossanda açylsa güller,
Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda.

Aý-aýdyň gijeler akar boýunda,
Häzirem garaşýan wadaly ýerde.
Ýary taşlap ýarsyz barsam kenara,
Tolkunlar näzli ýar nird...

Dowamy »

2258 19
Köneler, 10 years ago


"Forbes" žurnaly dünýäniñ iñ täsirli adamlarynyñ sanawyny yglan etdi (Рейтинг самых влиятельных людей мира)

"Forbes" žurnaly 2010-njy yyl boyunca dünýäniñ iñ täsirli adamlarynyñ sanawyny duzdi.Sanawda ilkinji oruny Hytay halk respublikasynyñ hökümet bashlygy Hu Szintao eyeledi. Sanawda USA prezidenti Barak Obama 2-nji, Saud Arabystanyñ patshasy Abdalla bin Abdel Aziz 3-nji orny eyelediler.

Mundan bashgada s...

Dowamy »

1601 14
Köneler, 10 years ago


çempionlar ligasynda 4-nji tapgyryñ oyunlary

Salawmalikim futbol fanatlary!

2-3-nji noyabrda yewropada cempionlar ligasynda 4-nji tapgyryñ dushushyklary gecirildi. gecirilen 16 dushushukda 53 goool derwezelerden gecirildi.

4nji tapgyryñ hasaplary:
A GRUPPA
Tottenham-Inter 3-1
Werder Bremen-Twente 0-2
B GRUPPA
Hapoel Tel Aviv-Sch...

Dowamy »

965 3
Köneler, 10 years ago


Söýgi hakda oýlanma

Söýgi,Hyýal, Oýlanma ýa-da aşyk ýigidiň ýüreginden çykan setirler...Salam güljagaz! Ýene seni ýatladym. Ähli gowy pursatlarda bolşy ýaly seni ýatladym ýenede. Ýa-da söýgi diýen zat şumyka? Durmuşyň iň gowy pursatlarynda bile bolmak islemekmi söýeniň bilen? Hyýal edýän käşgä seň bilen bileje bolsadyk. Deňiz kenaryndak...

Dowamy »

2433 82
Köneler, 10 years ago


Kerim Gurbannepesow "Ýürek poemasy"

Ýürek poemasy
BIR başyň bar, müň işiň bar
dünýäde,
Müň şükür! Ýykylyp galmaýşyň
besdir.
Baryna ýetmeli paýy-pyýada,
Tigirçek hökman däl -
Şu köwşüň besdir.
Bir köwşüň tozdumy - ýene bir
köwüş,
Ikinji tozdumy - üçünjä çalyş,
Her bagy çözlende ýer bilen
emiş ,
...

Dowamy »

3173 33
Köneler, 10 years ago


Khagendra Thapa Magar - dünýäniň iň gysga boýly adamy

Salam agzalar! Temañ adyndanam bilen bolsañyz gerek, bu temamyñ näme baradadygyny?!

Nepalda 18 ýaşly we 5,5 kilogram agramy bolan Khagendra Thapa Magar 67 santimetrlik boýy bilen "dünýäniň iň gysga adamy" diýlip ykrar edildi.
Ginnesiň Rekordlar kitabynyň wekilleri Magaryň iň gysga adamdygyny tassykladylar. Onuň kakasy Rup Baha...

Dowamy »

1804 16
Köneler, 10 years ago


LONDAN-2012 Olimpiýa oýunlarynyň Aziýa saýlama ýaryşynyň birinji tapgyrynda garşydaşymyz — Indoneziýa

Indoneziya Kuala-Lumpurda
(Malaýziýa) Aziýanyň futbol
konfederasiýasynyň ştab-
kwartirasynda geçirilen bije
atyşlygyň jemleri netijesi
boyunca 2012-nji ýylda
Londonda geçiriljek XXX
Olimpiýa oýunlarynyň Aziýa
saýlama ýaryşynyň birinji
tapgyrynda türkmen
futbolçylarynyň garshydaşy...

Dowamy »

1240 21
Köneler, 10 years ago


"FC Balkan" – Türkmenistanyñ çempiony 2010

10 klubdan ybarat bolan Türkmenistanyñ yokary ligasynda bu yylky cempionatyñ tamamlanmagyna 2 tapgyr galdy.


Türkmenistanyñ XIII cempionatynda tamamlanan 16 tapgyrdan soñ 36 ocko toplan Balkanabadyñ "Balkan" futbol topary Türkmenistanyñ cempiony diyen ada eye boldy.
Bu cempionlyk balkanabatlylaryň taryhyndaky 2-nji çemp...

Dowamy »

1975 33
Köneler, 10 years ago


2012 AFC Challenge Cup — Türkmen futbolçylary «B» toparçada çykyş eder

Salawmalikim futbol söyüjiler!Hindistanyň, Pakistanyň milli ýygyndylary we Taýwan bilen Laosyň arasyndaky oyunda ýeňiji bolan topar AFK-2012 Kubogy ugrundaky 4-nji bäsleşigiň saýlama oýunlarynda türkmen futbolçylarynyň bäsdeşleri bolarlar. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpurdaky ştab-kwartirasynda geçiril...

Dowamy »

1311 5
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanyñ Garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyñ esaslary hakynda Türkmenistanyñ Konstitusion kanuny (Ruhnamadan)

Türkmenistanyň Ýokary Soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda geňeşiň barşynda halkyň mälim eden erk-islegini, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döwlet özygtyýarlylygy hakyndaky Jarnamany durmuşa geçirmek maksady bilen möhüm karar kabul etdi. Şol kararda şu aşakdaky iňňän möhüm meseleler öz beýanyny tapdy.


1. Tü...

Dowamy »

1349 1
Köneler, 10 years ago