Salam futbol fanatlary!

Salam futbol fanatlary!

1956-njy yyldan bari Fifa we france football zurnaly tarapyndan gowshurylyp gelinyan "altyn top" bayragynyñ bu yylky dalashgarleri belli edildi. Olar:

•Xabi Alonso (İspaniya)
•Daniel Alves (Braziliya)
•Iker Casillas (İspaniya)
•Cristiano Ronaldo (Portugaliya)
•Didier...

Dowamy »

1148 18
Köneler, 10 years ago


Global şäherler 2010“Foreign Policy” neşiri, “A.T.Kearney” menejment firmasy we Global meseleler boýunça Çikago geňeşi tarapyndan taýýarlanan “Global şäherler 2010” atly indeks häzirki tendensiýalary gözlerimiziň öňüne serýär.

2010-njy ýylda dünýäniň iň global 10 şäheriniň bäşisi Aziýa we Ýuwaş okeany regionynda ýerleşýär: Tokio (3), Hon...

Dowamy »

1188 4
Köneler, 10 years ago


Derbide "Aşgabadyň" futbolçylary ýeňiş gazandylar


fc ashgabat - 3

httu - 0
Ýokary liganyň klublarynyň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 13-nji tapgyry "Aşgabat" toparynyň Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň ("httu") toparyndan 3:0 hasabynda ýeňiş gazanmagy bilen tamamlandy. Hasaby oýnuň 34-nji minutynda Guwanç Hangeldiýew açdy. Oýnuň ikinji ýarymyn...

Dowamy »

1201 19
Köneler, 10 years ago


Ine hakyky söýgi

Men oñ bilen tanyshan wagtym 15 yashly, jahyllyk döwrüne yañy gadam basan wagtlamdy. 15 yashly oglanyñ nämä isleg bildiryanini oglanlar gaty gowy bilyändirläy. Ayratynam oñ bilen tanyshanymdan soñ ona bolan isleg-arzuwym has hem artdy. Ilki-ilkiler seyrek duşuşsagam soñabaka duşuşuklarymyzyñ çeni-çaky bolmady. Birinji duşuşuk onçakly şowly geçmedi,...

Dowamy »

1369 25
Köneler, 10 years ago


Ýer bilen iň uzakdaky galaktikanyň aralygy kesgitlendi

Salam hormatly agzalar!
Bu tema käbirleriñiz ücin gyzyksyz hem bolup biler, yöne arañyzda astranomiya bilen gyzyklanyanlaryñyz bardyr diyen umyt bilen shu temany acdym. Bu tazeligi internet habarlaryndan okadymda sizede yetirayeyin diydim:

Ýewropaly astronomlar adamzadyň öňde-soňda tapan iň uzakdaky galaktikasy bilen Ýeriň ara...

Dowamy »

1296 7
Köneler, 10 years ago


çempionlar ligasynda 3-nji tapgyryñ oyunlary

Salawmalikim futbol fanatlary!


19-20-nji oktyabrda yewropada cempionlar ligasynda 3-nji tapgyryñ dushushyklary gecirildi. gecirilen 16 dushushukda 42 goool derwezelerden gecirildi.3nji tapgyryñ hasaplary:
a grupba
inter - totenham 4-3
twente - werder 1-1
b grupb...

Dowamy »

941 5
Köneler, 10 years ago


Bravo bilen söhbetdeşlik

salam hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar!
Bilshiñiz yaly saydymyzda yzygiderli söhbetdeshlikler, tanyshlyklar gurnalyp durulyar. Yöne soñky döwür üns beryän welin (soñky 1-2 ayyñ iÇinde) nämeüÇindir söhbetdeshlikler gurnalanok. Shu maksat bilen bolsa men shu gün söhbetdeshlik acmakcy. Bu söhbetdeshligiñ adyndanam belli bolshy yaly, bu g...

Dowamy »

3054 132
Köneler, 10 years ago


Определились соперники туркменских футболистов на Азиаде - 2010 (rus dilinde)

Сборные Ирана, Вьетнама и Бахрейна будут соперниками туркменских футболистов на первом этапе ХVI Азиатских игр, которые пройдут с 7 по 27 ноября нынешнего года в Гуанчжоу (Китай). Согласно жеребьевке, церемония которой состоялась в столице Азиады-2010, эти команды образовали группу "В".

Первый матч туркменистанцы проведут 8 ноября со...

Dowamy »

1713 30
Köneler, 10 years ago


"Oguzkent" myhmanhanasy barada


15-nji oktýabrda
Türkmenistanyň prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň merkezinde gurlan kaşaň "Oguzkent" myhmanhanasynyň açylyş dabarasy boldy.
Merkezi Aziýa sebitindäki uly naýbaşy myhmanhanany Türkmenistanyň
Prezidentiniň Diwanynyň iş dolandyryş müdirliginiň buýurmasy boýunça "Buig Bati...

Dowamy »

1664 21
Köneler, 10 years ago


FIFA RATING oktyabr - 2010

salawmalikim hormatly agzalar! fifa gecen ayyn jemi boyunca milli yygyndylan reyting sanawyny yglan etdi. bu sanawda turkmenistan 136-nji yeri eyeledi, umuman bizde osush yok!

Dowamy »

1332 18
Köneler, 10 years ago


Türkmen milli nahary - palaw

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Hemmamiziñ bilshimiz yaly, biziñ ata-babalarymyz türkmen milli naharlarymyzy yüzyyllyklaryñ dowamynda yitirman saklap, kämilleshdirip biziñ günlerimize cenli getiripdirler. Türkmen aga toy tutanda toyy palawsyz, dogramasyz... göz öñüne getirmek mümkin däl... Biziñ birnace milli naharlarymyz bar. Shu tema...

Dowamy »

1335 12
Köneler, 10 years ago


♥ Söyyänleriñize söyyänligiñizi aytmagy gijikdirmäñ! ♥

♥ Gijä galmañ!!! ♥

Oglan entek 18 ỳaşyndady. ỳöne şoňa garamazdan durmuşynyñ soñky günlerini bashyndan geciryardi. Rak keseline duçar bolupdy. Ejesi we özi bütin durmuşydy. Birgün erbet içi
gysyp, daşaryk aỳlanmaga çykdy. Yashayan yerine golayda yerleshyan magazinlaryň ỳanyndan geçdi, shonda bir CD satylỳan magazinyň ỳanyndan...

Dowamy »

1707 35
Köneler, 10 years ago


Öz cagañyzy öñünden göresiñiz gelyärmi? (gyzyklyja güymeje)


Essalawmalikim hanymlar we jenaplar! Yene senmäy diyyan bolmagyñyzam ahmal. howwa yene men, yöne bu gezek futbol barada däl. Yañy internetde käbir zatlary gözläp otyrkam, bir sayt tapdym. menä haladym, gyzyklyja eken. Ol saytda edip bolyan zat: söygüliñ suratyny hemem öz suratyñy sayda yükleyäñ welin, bir cagajygyñ suratyny cykaryar. Ol cag...

Dowamy »

1486 25
Köneler, 10 years ago


6-njy oktyabr - Milli matam güni!


salawmalikim hormatly agzalar! Hemmamiziñ bilshimiz yaly her yylyñ 6-njy oktyabry - ählihalk milli matam güni! 48-iñ shol yowuz gijesinden eyyäm 62 yyl gecen hem bolsa, onuñ yüreklerde galdyran yzasy häli-häzirlerem yatdan cykayanok. Shol yowuz günde, yagny, 1948-nji yylyñ 5-nji oktyabryndan 6-njy oktyabryna gecilen gije rahat ukuda yatan g...

Dowamy »

2690 14
Köneler, 10 years ago


Gepleşdigiňçe zarýad alýan jübi telefon (Tehnologiýa)


Günorta Koreýaly hemde amerikaly alymlar sesiň titremegini elektrige öwrüp başladylar. 5 ýyllap üstünde işlenilýän tehnologiýanyň esasy alamatlaryny nano-tehnologiýa emele getirýär. Sesleri emele getirýän tolkunlar bilen jisimleri titredýär, emma bu titreme gaty kiçidir. Muny esasanda, awtoulaglarda duýup bolýar. Aýratynda, uly kalonkalary...

Dowamy »

1135 6
Köneler, 10 years ago


Çempionlar ligasynda 2-nji tapgyryñ oyunlary

futbol fanatlary salawmalikimler

28-29-njy sentyabrda yewropada Cempionlar ligasynda 2-nji tapgyryñ dushushyklary gecirildi. Gecirilen 16 dushushukda 42 goool derwezelerden gecirildi.

2nji tapgyryñ hasaplary:
A grupba
Inter - 4-0
Totenham - twente 4-1
B grupba
Hapoel - lion 1-3
...

Dowamy »

960 13
Köneler, 10 years ago


Meniñ isleyän gyzym (goshgyjyk)

Ey Allajan!
Yaradanyña müñ shükür,
Gije-gundiz, irden-agsham bu kellamde müñ pikir.
Pikir edyan sen barada,
Edyan pikir söwdegäriñ
owadan gyzy barada.
Senem bir gezejik pikir etseñ men barada,
Gaty köp dal, az owlajyk arzuwlarym barada...

Arzuw edyan janym mydam sag bolsady,
Ash...

Dowamy »

933 5
Köneler, 10 years ago


Dilegcilere kömek etmek sogapmy? Kömek etmän gecmeklik günämi?

Uly-kici hemmañize salawmalikim!
Men sizden bir zat sorasym (yada pikir alshasym) geldi. Shu gun ony-muny alayynlay diyip okuwdan soñ krusdash dostum bilen Ors bazara gitdik. Magazinlere aylanyp yorkak özüm bilen deñ-dushurak bir dilegci gelip pul diledi, bizem cykaryp berdik. Soñ iki-üc magazin aylanyp cykdyk welin, yañky yene gelip dilegci...

Dowamy »

1336 19
Köneler, 10 years ago


Erkekmi? Ayalmy?

Salam hormatly agzalar we dashyndan jyklayan myhmanlar!

Men siz bilen bir tema boyunca pikir alyshasym geldi. Hemmamizem bilyas adamlañ iki jynsy bar: erkek we ayal; bular dunya inya, yashaya, mashgala gurya, garraya, dunyaden otya... Sho yashalan ömurde erkegiñem, ayalyñam durmushda oz orny, etmeli ishleri bolyar. Ayal bilen erkek...

Dowamy »

1648 33
Köneler, 10 years ago


USA-TURKEY_FINAL FIBA WORLD CUP 2010-Istambul

Salam sportyñ fanatlary! Tema basketball barada. Shu gün istanbul shäherinde türkiyede iki hepde bäri dowam edip gelyan basketbol boyunca dunya cempionatynyñ (FIBA WORLD CUP 2010) final dushushugy geciriler. Yerli wagt bilen 21:30-da (ashgabat wagty bilen 23:30-da) bashlanjak dushushukda, geciren showly dushushuklaryndan soñ finalda oynamaga hukuk...

Dowamy »

1445 35
Köneler, 10 years ago


Gurbannazar Ezizow - "Aýralyk"

gurbannazar ezizow "aýralyk"

dañ atýar, gün ýaşýar — güneş ýaşmaýar,
ýyldyz öçýär, emma öçmeýär älem.
adam ölýär — hiç ölmeýär adamzat.
bag guraýar — tokaý ýaşaýar hälem.
bu şeýle bolupdy.
şeýle-de bolar.
tebigatyň demir kanuny bular,
daň atýar, gün ýaşýar — gyýylýar ýürek,
bir...

Dowamy »

3039 40
Köneler, 10 years ago


Söýgi hakda oýlanma


Her gezek men saňa "Söýýän seni!" diýemde, sen "Hany aýt, söýgi näme?" diýen soragy berýärsiň, "nädip söýýäniňi düşündirdä" diýýärsiň. Men seniň bu sowalyňa kän wagt jogap gözledim. Dürli kitaplary okap gördüm. Deň-duşlaryma sorag berip gördüm. Ýaşy menden has ulurak adamlardan hem sorap gördüm. Hat-da filosofiýadan, psihologiýafan sapak b...

Dowamy »

8591 80
Köneler, 10 years ago


Kerim Gurbannepesow - "Maşgala basan şahyryñ elegiýasy"

"maşgala basan şahyryň elegiýasy"

häzirki zamanmy,
öten zamanmy!
ýa geljek zamanmy - bermezdim ünsem,
bu gün öten zaman işligne bakyp,
ulydan dem alyp, otyrýan ümsüm...
- ¤ - ¤ - ¤ -
indi ençe ýyldyr, söýgi hakynda,
öten zaman bilen ýazýaryn şygyr.
eý, Taňrym! "söýýärin" diýmegi...

Dowamy »

1114 8
Köneler, 10 years ago


Kerim Gurbannepesow - "Maşgala basan şahyryñ elegiýasy"

"maşgala basan şahyryň elegiýasy"

häzirki zamanmy,
öten zamanmy!
ýa geljek zamanmy - bermezdim ünsem,
bu gün öten zaman işligne bakyp,
ulydan dem alyp, otyrýan ümsüm...
- ¤ - ¤ - ¤ -
indi ençe ýyldyr, söýgi hakynda,
öten zaman bilen ýazýaryn şygyr.
eý, Taňrym! "söýýärin" diýmegi...

Dowamy »

988 4
Köneler, 10 years ago


Adam hukuklary näme?

Salam hanymlar we jenaplar!
düyn googlede ony-muny gözledip otyrkam "adam hukuklary näme?" diyen yazgy tapdym. Bu yazgyda adamlaryñ hukuklary sanalyp gecilipdir. Bu tema kabirlerimize gyzyksyz hem bolup biler, yone biziñ hemmämizem öz hukuklarymyzy bilmage borcludyrys...
- * - * - * - * - * - * -
Sen öz adam hukuklaryň bilen do...

Dowamy »

1194 7
Köneler, 10 years ago