Afrika-2010

Salam agzalar! Bu günler köpiñizä futbol göryansiñiz, dünyä cempionatyny? Indem dünyä cempionaty barada her kimiñ öz pikiri bardyr. mysal ücin, fransuzlañ $owsuz cykyshlary, ya bolmasa angliya, ispaniya, italiya, portugaliya yaly yurtlaryñ özlerinden garashylanlaryny berip bilmedikleri, ya-da käbir syurprizler barada öz pikirleriñizi paylashaysañyz...

Dowamy »

691 0
Köneler, 10 years ago


Dünyä cempionaty 2010

Hemmelere Salam! Geliñ arasynda futbol barada-da bir özara pikir al$alyñ! Nesip bolya dünyä cempionatynyñ ba$lamagyna 2 hepdedenem azajyk wagt galdy! Meñ soragym Siziñ pikiriñizce, dünyä cempionatynda iñ favorit göryän komandañyz, $eyle-de iñ pes göryän komandañyz haysy? Yöne hersine diñe bir komanda yazyñ,hayy$t... Men ''talyplar.comyñ'' pikirlern...

Dowamy »

1046 12
Köneler, 10 years ago


Söygi daragty

''Söygi oynuny'' oynap gördüñizmi?! Megerem, görensiñiz. Söygi hem daragt mysaly. Onuñ bir baldagyndan yolup alarsyñ-da, sanamaga ba$larsyñ: ''söyyär, söyenok, söyyär.....''. Ony sanadygyñca, yüregiñ süyjüje gürsüldisi artar. Bu oyun köplenc, gyzykly hem.
Bu oyun durmu$da-da bar. Hemmämiz ol oyny oynayarys. Ondan kimler üstün cyksa, kimler u...

Dowamy »

2412 112
Köneler, 10 years ago