Salam agzalar! Temañ adyndanam bilen bolsañyz gerek, bu temamyñ näme baradadygyny?! Nepalda 18 ýaşly we 5,5 kilogram agramy bolan Khagendra Thapa Magar 67 santimetrlik boýy bilen "dünýäniň iň gysga adamy" diýlip ykrar edildi. Ginnesiň Rekordlar kitabynyň wekilleri Magaryň iň gysga adamdygyny tassykladylar. Onuň kakasy Rup Bahadur Thapa Magar oglunyň meşhurlyk gazanmagyndan diýseň hoşal bolandygyny aýdýar. Ol oglunyň gysga boýly bolmagynyň ony şöhratly edendigini aýdýar. Rekordlar kitabyna adyny ýazdyrmak isleýän Magaryň bu islegi ýaşynyň kiçi bolandygy we boýunyň ösüp biljekdigi nazara alnyp kanagatlandyrylmandy. Magara rekord sertifikaty ýurduň paýtagty Katmandunyň günbatarynda ýerleşýän syýahatçylyk şäheri bolan Pokhara şäherinde geçirilen dabarada gowşuryldy. Mundan ozal dünýäniň hasaba alnan iň gysga adamy 70 santimetrlik boýy bilen Kolumbiýaly Edward Nino Hernandeze degişlidi.

Köneler, Goool tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir