Salam talyplar, türkmen aydimçylary aydimi sungat üçin dal de pul üçin aydyar. mysal şu video seredin Aerials Haysy türkmen aydymçysynyn sesini jemlesen şunça çykyp biljek? bularyn 1 topbakdaky sesi Azat Orazowyn bir aydymda çykaryan sesini jemlesen çykar my? olam kompyuterde özleşdirilen yagdayyndaky haly. Men özüm maryly bolanym üçin birnaçesi bilen göni kontaktym bar. Men Azat Orazowa

-Agam sen şu etyan işlerin bolonok, aydymlaryn ogurluk, internetde hemme milletler üstünüzden gülyar didim.
alan jogabym
-Inim meni hapa söz gyzyklandyranok. Sen barde kimin naçe pul alyanyna seret
diydi menem kan jedelleşip oturmayn didimde
-agam yolun bilen dowam ediber
diydim. Howa mysal Annuş özi gürlande sesi yetenok o bolşuna da aydim aydip yör. Seredin Azat Oraz toya gidende 100$ - 300$ arasy pul alyar ortaça 150$ diysen türkmenlerde de toyçuluk köp goy ayda 20 dabara diyeli. Olam 150x20=3000$. Türkiye döwletinde bir mugallymyn aylygy 1000$. Annuş diyenleri bolsa Aşgabat içinde 500$ başlap 1000$ çenli çykyar yzyny özüniz hasaplan. Şon üçin türkmen Aydimçylar aydimlary ogurlayar, olaryn bahanasy sungat dal, olaryn islegi nadip pul gazanmaly. Olar Nury Halmammet dal bolubam bilmez!

Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir