diss - aýdymçylaryň, aýdymynda beýliki aýdymçylaryň(aýdymçynyň) halamaýany aýtmagy. türkmenlerde de hip hop ugrunda başta dragon, zumerchas we birnaçeleri başlapdy, soň arada bir diňe zumerchas monotonlygy bardy. onson makez diýan aşgabatly biri zumerchasa diss ýazdy we başladyyy.... makezin gruppasynyn ady hustlesquad. zumerchasynky darkroomposse. Makez : Zumerchas Malades, maldanam pes Zumerchas: masgara Rude: gatan boklar (makeza jogap) Makez : Erteki hitrowka: Wory iska: zumerden jogaba garaşdyk

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir