Name uchin?

salam agzalar. meni gyzyklandyryan sorag bar, pikirleringizi yazsangyz hoshal bolardym
SORAG name uchin tm saytlarynyng arasynda ing безпределы shu saytka??? siz nahili pikirde?

Dowamy »

996 10
Köneler, 10 years ago


Tanyshyp bolmazmyka

Salam halaýyk. Beliki gurban baýram wagty tanyshsak gowy bolar. Men täzeje =)

Dowamy »

1029 11
Köneler, 10 years ago


JAHAN YANGY

salam dostlar. mening size bir hayyshym bar. turkmenistanda "jahan yangy" diyip bir gepleshik bardy. dunyaning gyzykly habarlaryny turkmenche beryardi. shol gepleshigi haysy saytdan tapyp bolarka? mumkin munung sayty yok bolmagam. yone bar bolsa bilyan bolsangyz link goyayyngda???

Dowamy »

928 2
Köneler, 10 years ago


Link nadip goymaly???

link nadip goymaly??? komek eding. turkmencafe.comdan goyjak boldum welin bolmady

Dowamy »

917 1
Köneler, 10 years ago


Sahydursun garajayewa

shadyyan gozel

Dowamy »

1517 9
Köneler, 10 years ago


Wideo nadip goymaly?

shahyr shu sayta nadip wideo goymalydygyny manga owretsene. yone yengil dilde dushundir. men bir wideo goydym. yone nadip goyanymy ozumem bilemmok. owretsene...

Dowamy »

1188 14
Köneler, 10 years ago


Haysy rapcha sylag goyyang?

kim DARKROOM POSSENI GOLDAYAR??? koche sylagy

Dowamy »

1525 22
Köneler, 10 years ago


AYDYM

BU BIR BETJE WE GYNANCHLY AYDYM EKEN

SIZ NAHILI GORDUNGIZ?

Dowamy »

1807 23
Köneler, 10 years ago


Football görmäne kömek beriñ?

Salam agzalar. Men liga champion oýunlary görjek bolýan internetden. Ýöne haýsy saýtdan göni ýaýlymda görüp bolýanyny bilemok. Bilýäniñiz bar bolsa link goýup beräýiñ?

Dowamy »

994 6
Köneler, 10 years ago


Gutly bolsun

Salam talyplar. Bu gün 23 fewral. Oglanlaryñ baýramy eken. Bu gün "gyzyl goshununyñ" döredilen güni.
Oglanlar bu günki baýramyñyz gutly bolsun!!!

Dowamy »

1065 6
Köneler, 11 years ago


BILÝÄN BOLSAÑYZ KÖMEK EDIÑ.

SALAM TALYPLAR.comyñ HORMATLY AGZALARY.
ZUMERCHAS we RUDE-YÑ ähli raplaryny nireden alyp bolarka? Bilýän bolsañyz gaýrat edip linkini ýazaýyñda.

Dowamy »

1112 11
Köneler, 11 years ago


Agyr düshen mesele

Kyn

Dowamy »

1314 10
Köneler, 11 years ago


Bagt hakda

bagt baylykdamy ya soygude?
kop adamlar bagt soygude kopler bolsa baylykda diyyar.

Dowamy »

1912 37
Köneler, 11 years ago


Sizden maslahat

Talyplar comdaky ähli türkmenlere salam. Men obshagada ýashaýan. Biz komnatda 3 adam bolup ýashaýas. Beýlekileñ biri 1 kurs beýlekisi 3 kurs. Göcheýin diýsem 3 bolup pul goshup 400$ kompiýuter aldyk. Göchsem kompiýuteri näme etjegimi bilemok. Göchmän ýashabersem soñ nämeler boljak belli däl. 1 kursda okaýan menden 50 $ aldy men shu wagt sho puly h...

Dowamy »

1486 23
Köneler, 11 years ago


Sizden maslahat

Maslahat

Dowamy »

967 1
Köneler, 11 years ago


Sizden maslahat

Dowamy »

988 1
Köneler, 11 years ago


Ýurda gelen bela

ž

Dowamy »

1822 50
Köneler, 11 years ago