şuwatg telefonynyzda haysy aydymy/sazy ulanyanyz ringtone edip, we o size nirden gelip düşdi?

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir