Dostlar näme sebäpden beýle bolyanyna ozumem dusunemokda. Hiç ustunlik gulup bakanok, islerim hiç ugruna boluberenok edenim tersine bolya hiç isim pasmayar.
Käte käte seyle sussupeslik basyar welin ozozumi soraga yollap alada batyp oturyan hiç pikir edip anyrsyna çykyp bilemok.
Biri barda (kimligi syr bolsun bileninizdede tananyzoga)
Hiç aanymdan çykanok koplenç kellamde so hakda pikirlenyan yatsam tursam gezip yorkam hatda kabir adamlary sonda menzedip yadymda aylayan dine goz onumde dur gidenok. Onun bln aramyzam gowy salam salam edyas gorusyas oturyas hemme zat gowy yone pikirim sonda dine. Näme uçin beylekäm?!
Bu zatlary nadip yenip bolarka men name etmeli ustustune islerim ugruna dal maslahat berayin.

Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir