WEB SAHYPA DORETMEK

Oglanlar we gyzlar, ulylar we kiciler. Web programmirleme boyunca kabir kurslary gecdim, indi owrenen zatlary tejribede barlap goresim gelya. Name hakda web sayt yazsan yerlikli bolar, maslahatlarynyza garashyan

Dowamy »

759 4
Sorag-jogap, 1 year ago


WWW.TURKMENCAFE.COM yapyldy

Sala. Oglanlar we gyzlar ozuma yaman gynandym, siz naili pikir edyanizi bilemok yone www.turkmencafe.com sayty yapylypdyr. Kimin shu barada name bilyan bolsanysyz, shu tayda yazsanyz menem okardym, oglanlaram habarly bolardy... Onsanam kimde "ashgabat" saz toparynyn sazlary naili sazlary bolsada bolya, gozleyan, kim bar bolsa oklasynda gayrat edip

Dowamy »

1551 7
Köneler, 9 years ago


Akylly sozler

Oglanlar we Gyzlar! Gelin akyllyja, edeplije sozleri ulanalyn, ato bizar boldum... Goren zadynyzy yazyp yorsiniz, hapa zatlary owadanlap yazmaga calshyn!

Dowamy »

1458 11
Köneler, 10 years ago


SMS arkaly gutlag

Salam hormatly talyplar.com-ym agzalary! Sizi bayramlartynyz bilen gutlayaryn! Egerde siz nahilidir bir SMS arkaly taze yyl gutlar yaly SMS bilyan bolsanyz utanman yazyberin.

Dowamy »

3599 35
Köneler, 11 years ago


Bashga dilde yazmalymy?

şSalam Talyplar.com'ym gadyrly talyplary! Men kä wagt internetde kabir oglan-gyzlar bilen tanyshyan. Name uchindir olar turkmen dilinde yazman orscha ya bolmasa turkche(inlische) yazyarlar? Name bashga dilde yazmak modamy? Kabirleri bolsa "Turkmenche yazyp duramok" diyip, bashga dilde yazmaga bashlayarlar. Shu soraga jogabynyza garashyan! Sagbolun...

Dowamy »

1280 8
Köneler, 11 years ago


UNS BERIN!!!

Salam gadyrly oglanlar we gyzlar. Eger kimde "himiki baglar" barada referat bolsa shu adrese oklamagynyzy hayysht edyan. Menin sizden tamamym ulydyr. Sag bolun.
yigit89@mail.ru

Dowamy »

1535 2
Köneler, 11 years ago


Okan we lezzet alyn

su gosgy barada sizin pikiriniz? shahyr Kerim Gurbannepesow su gosguda name diymek isleyar?


Dünýäniň ýüzünde gözeller köpdür,
Emma bir gözel bar:
Saçlary-tokaý.
Gözleri-okean
Lebinden öpseň,
Mähriniň gyzgyny
Lebleriň ýakar.Onuň saçlaryndan bir gezek ö...

Dowamy »

1670 3
Köneler, 12 years ago


Haker

Salam saýtyň hormatly agzalary! Mende bir sorag bar şoňa jogap alyp bilsem sizden diýseň hoşal bolardym.
Sorag: "Haker" bilen "kraking". şu sözleriň tapawudy barmy?

Dowamy »

1584 9
Köneler, 12 years ago


Dost gozleginde

Turkmenistanda nache million gyz bar. şolaryň biri bilen tanyshmak isleyan. eger gerek bolsa men internetdaki adresim saparmyrat@mail.ru

Dowamy »

1797 22
Köneler, 12 years ago


sapakdan gachdym

gepleşmäge wagtyň barmy?

Dowamy »

1318 1
Köneler, 12 years ago