Oglanlar we gyzlar, ulylar we kiciler. Web programmirleme boyunca kabir kurslary gecdim, indi owrenen zatlary tejribede barlap goresim gelya. Name hakda web sayt yazsan yerlikli bolar, maslahatlarynyza garashyan

Sorag-jogap, Fransuz tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir