Sala. Oglanlar we gyzlar ozuma yaman gynandym, siz naili pikir edyanizi bilemok yone www.turkmencafe.com sayty yapylypdyr. Kimin shu barada name bilyan bolsanysyz, shu tayda yazsanyz menem okardym, oglanlaram habarly bolardy... Onsanam kimde "ashgabat" saz toparynyn sazlary naili sazlary bolsada bolya, gozleyan, kim bar bolsa oklasynda gayrat edip

Köneler, Fransuz tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir