Oglanlar we Gyzlar! Gelin akyllyja, edeplije sozleri ulanalyn, ato bizar boldum... Goren zadynyzy yazyp yorsiniz, hapa zatlary owadanlap yazmaga calshyn!

Köneler, Fransuz tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir