şSalam Talyplar.com'ym gadyrly talyplary! Men kä wagt internetde kabir oglan-gyzlar bilen tanyshyan. Name uchindir olar turkmen dilinde yazman orscha ya bolmasa turkche(inlische) yazyarlar? Name bashga dilde yazmak modamy? Kabirleri bolsa "Turkmenche yazyp duramok" diyip, bashga dilde yazmaga bashlayarlar. Shu soraga jogabynyza garashyan! Sagbolun, sagaman oturyn!

Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir