Salam saýtyň hormatly agzalary! Mende bir sorag bar şoňa jogap alyp bilsem sizden diýseň hoşal bolardym. Sorag: "Haker" bilen "kraking". şu sözleriň tapawudy barmy?

Köneler, Fransuz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir