Hemme kişi çilim zyyanly diyyar. Durun-how peydalary hem bar... İne peydalary 1.öyüne ogry girmez, sebabi irdene çenli üsgüryar 2.Yanyna sinek gelmez, sebabi nikotin ysy bar 3.Garramaz, sebabi yaş wagtlary yer aşagynda yatar 4.Yüzüne renk geler, sebabi dişleri ve murty saryja bolar PS: Bugunlik bular yeter...

Köneler, korpe tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir