Salam. Başımdan geçiren kabir \"hönkler\" barada aydıp bereyin :) Bir sapar dostum bilen Trabzonun merkezinden rayonu bolan Yomra gitmekçidik. Agşam bolanson, awtobusa garaşmak kanirak wagt aljakdı. Men dostuma diydim, awtostop edip gidibereli. Ol başka göwnemedi, men utanyan beyle zatlardan diydi. Ay ony men daş edyana diydim. Onsanam ekenom eden pulımıza Kolajık içeris :) Razy bolanson geçen maşına baş barmagımı galdırıp başladım. Birinji geçdi wızlap, ikinjem şeyle, üçünjem... Şeydiip ahırı bir köneje \"Murat\" durdy jinkkk edip. Bizem begenşip mündik. Yolda, gepleşjek boldugam weli kan bize yüz bermedi. Ay borda yagdayı şeyledirda diyip bizem kan seslenmedigem. Maşınından we hereketlerinden obalyrakdygy belli bolyardy... Yomra baramyzson, \"Tanry\" yalkasın diyip düşjek bolduk weli. Name tanryyalkasın diyyan, 4 Lira ber diydi. Bizem hayranlyk bilen seredip \"Hönk\" diydik :) Antalyan bir otelinde afisant bolup işleyan. Personelin girmesi gadagan tuvalete yakın bolanson girdim. Görsem menden ön işlap yören bir afisant ber eken yene. Mana jıkgarlıp seredip: \"Bu yerik girmek gadagan!\" diydi. Menem :\" Senem giripsina\" diysem. \"Siz porsatyanız!\" diydi. Menem \"Name bizinkiden porsy ys gelyarde senkiden gülün ysy gelyarmi ?!\" diydim. \"Hönk\" diyip galdy...

Köneler, guych tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir