YÖS tazeden başlady. Bu yyl YÖS Bar!!

Men yani OSYM-a jan etdim weli bu yil yene YÖS açıldı diydi. Hemme Türkmenlere duyduryan.
YÖS ayrilsa kyn boljak Türkmenler üçin. Birnaçe günün içinde egzamen wagtam belli bolya. ( Telefonda mana 16 mayda diydi.)

Buşluk berayin diydim.

Şu yerde de yazya :

http://www.cagdasanaliz.com/yos/

Dowamy »

1896 0
Köneler, 14 years ago


istanbulda gözi kitaylanka menzeyan gözlenya :)

Salam,

Saydimiza mahabat (raklama ) için surata düşürilejek 1 kişi gözlenya. Önümizdaki 5. gün surata düşürilejek. Gündogardaky halklara menzeyan Türkmen bar bolsa men bilen habarlaşyp bilersinizmi. Menem Türkmen, yöne gözüm gaty gündagara menzanok :) Kitay, gazak, korey lakamlyn bar bolsa has kabul bolar diyip pikir etyarin.
...

Dowamy »

2113 15
Köneler, 14 years ago


Web Designer / Koder

İstanbul, Mecidiyeköyde işlecek, koder gözlenyar. Aylıgı 500 USD töwerek. Kiçi çapda web saytlar ediljek. Photoshop + Dreamweaver + PHP bilinmesi islenya.

habarlasmak uchin turkmenboy [ at ] hotmail . com a yazin.

Dowamy »

2443 21
Köneler, 14 years ago


Sosial Ag(Social Network) Turkmenler uchin.

Salam.
Men uzyn wagtdan bari planlap yone bashlap bilmedik, biz turkmenlen hemmesi uchin peydali bolar diyip pikir etyan proyetkim bar. Yeke bolanson bashlap bilman yorun, birnache kishi bolunsa has chalt bolarmika diyyan.

Proyekt facebook yalagrak boljak. Esasy maksady Turkmenistanlylaryn bir birini odnoklassnini.ru, facebook...

Dowamy »

2526 4
Köneler, 15 years ago


Matallar

Menem Derman yalak ylmy geplap başlamaly boldum :P
Bir matal bar weli, men çözüp bilmedim. Takmynan bilyan weli, dogrylygyny bilemok. Belki matematiki taydan çözümini bilyan bardyr.
Sorag şeyle :
Bir sagatda 3 sanak dil bar. Sagady minudi ve sekundi gorkezen. Meselem sekundi gorkezyan dili bir minutda 360 dereje aylanyar ve bas...

Dowamy »

3370 14
Köneler, 15 years ago


Bir çagan yanında dilim tutuldy:)

Yani ofise tarap yörap gelyan weli, yanımızdaki mekdepden 7-8 yaşlarında 2 giz mekdebin setkasının içinden "abi narik gelay" diyip gigirişyarlar. Menem topı daşına gidendir, yada birzat daşarık gaçıranlardir diyip yanına barsam.
"Sen kiçikan ulalmak isleyardinmi?" diydi. Menem sonini pikirlenman "hawa" diydim weli "name uchin" diydi :)
...

Dowamy »

2727 8
Köneler, 16 years ago


Dynç aldyryjy muzika

Slm.

Bir programma tapdim weli, yaman govy dync aldyryar.Ozunde piyanino, deprek, yada amerikan Flute yuvash bilen calinip dur. Islesen, gurban, okeyanin, tuveleyin... sesini goshup bilyan.

Mena haladim!

Su yerden sipirip bilersiniz :
http://ktuce.ktu.edu.tr/~guych/prog/

Dowamy »

2333 6
Köneler, 16 years ago


Türkmen Hove yollarındaki bikanunçulık

Slm.
Şu Türkmen hova yollarının kanunlarına düşünen barmı? Meselem İstanbuldan uçjak bolsan name üçin alınyanınam bilenok weli, 15$ alyarlar. Ve hiç hili alandıkları barada dokument berenoklar. Yadada diyeli men 5 Apr. biledim bar we 15 Apr. üytgetjek bolsam göni 50$ sorayarlar berensonam sana hiç hili dokument berenoklar, şol 50$ alandıklar...

Dowamy »

3654 12
Köneler, 16 years ago


Işsizler

http://www.chilloutzone.de/files/player.swf?b=10&l=197&u=ILLUMllSOOAvIF%2F%2FP%5FLxP92A42lCHCeeWCejXnHAS%2Fc

şul adresde bir klip bar. Naçe gün hatda hepde hem bolup biler şonı etmek üçin.

Üytgeşik diyaymezen peydasız :)

Dowamy »

1980 2
Köneler, 16 years ago


gutly bolsun

İn son 14. Martda yazılıpdır bu yerik.
İne bugünem açılıpdır.
Hayırlı bolsun.

Dowamy »

2465 8
Köneler, 16 years ago


manyak sayt

Manyak sayt tapdim. Mun yalak arhiw ogal gormandim.

Inlisce name aydim dinlesen bar.
Marilyn Manson manyagininam bir suri aydimi bar :D


http://null3d.com/music


sömürün :D

Dowamy »

2272 1
Köneler, 16 years ago


Tarkan - Metamorfoz

Tarkanyn Bugün taze albumy çykdy. Men elime diski geleson siz bilen paylaşmak isledim.

http://ktuce.ktu.edu.tr/~guych/ayush/

Şul adrese yuvaş yuvaşdan hemmesini goyyan.


Bellikler :

2-3 gün son aydımları ayırıp bilerin. Sebabi :


Bugün piyasaya sürülen albümün...

Dowamy »

3010 20
Köneler, 16 years ago


Täze ýyl

Salam.
Ssammuldakylar.

Täza ýylda näme edýäňiz?
Bile bir ýerde çaýlalyňmy? Bahana bilen tanyşarys?

Baýramçylyk bolaýmasa işden sypyp bolalok weli...

Dowamy »

2870 44
Köneler, 16 years ago


Binary dili

Dunyade 10 hili adam bar, binary dilini bilenler we bilmeyanler :)

Dowamy »

2615 4
Köneler, 16 years ago


1000$ bolsa name ederdin?

Eger 1000$ bolsa we şonı ulanıp peydalanjak/ söwda etjek bolsa nahili ulanardınız ?

Dowamy »

4644 110
Köneler, 16 years ago


Menin Hönklerim -2

Beşiktaşda özümçe mugallım bolup işleyan. HTML ögreden bolyan. Kabir şeyle \"dikdüşdiler\" bar weli, janın yanıp köyyada. Sapakda mısal berdim we mısalda lennech ulandım. Bashga surat yokdı menem lennech ulandım. Son okuwçılar çıkmaka şu gün eden mısallarımı size email bilen iberjek, şonı öynüzde kontrol edersiniz diydim. Dikdüşdi okuwçylardan bir...

Dowamy »

2719 0
Köneler, 16 years ago


Menin Hönklerim -1

Salam.

Başımdan geçiren kabir \"hönkler\" barada aydıp bereyin :)

Bir sapar dostum bilen Trabzonun merkezinden rayonu bolan Yomra gitmekçidik. Agşam bolanson, awtobusa garaşmak kanirak wagt aljakdı. Men dostuma diydim, awtostop edip gidibereli. Ol başka göwnemedi, men utanyan beyle zatlardan diydi. Ay ony men daş edyan...

Dowamy »

2898 5
Köneler, 16 years ago


Sallahlygyma sagbolsun diyyan.

Salam oglanlar we gyzlar.
Menem in ansat bolan öz durmuşym bilen baglanşykly birzatlar yazmany makul bildim. Yakyn wagtda nesip edenden menem 4 ayaklılar sürisinin bir agzasy bolmakçy. Şu süra agza bolmak barada gapyma direyança pikirlenmandirin. Yaşym intak yaş diyip ölümi pikirlenmeyişim yalak. Wagt geçyar, hatda wagt öran çalt geçyar we...

Dowamy »

4046 18
Köneler, 16 years ago