Her gün ulanyp näçe gezek alo diyyendigimiziň çeni çaky yokdyr.Alo name diymek? we telefon bilen name baglanyşygy bar? Alo bir soygüliniň adynyň gysgyldylan şeklidir.Söýgüliň ady Alessondra lolita oswaldo dyr.Bu söýgüli yaş gyz oylap tapan Alexsander Graham belliň söýgülisidir.Graham bell telefony oylap tapan wagty ilki söýgülisiniň öýüne jaň edipdir.Bell telefonda ona ''Ale lol os'' diyip başlapdyr.Bell yene işinin üstünde işlemek bilen onuň adyny yene gysgaldyp ''Alo'' boldy.

Köneler, Tapjangul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir