Sink (Latyn. Zinkum, Iňlis. Zinc, Nemes. Zink), gögümtül açyk gara renkli metal. Sinkiň organizmamyzda örän möhüm yeri bardyr, 200-e golaý enzim(ferment), gormon(testeron ýaly) öndürilmesinde rol oýnar. Möhümliräklerinden, RNA, DNA, ýaralaryň bitmegi, öýjükleriň bölünip köpelmegi, tagam datma(esasan duzly tagamlaryn tagamyny almakda), spermlen meydana gelmegi, kesellere garşy organizman dayanç sistemasynyn güyçlenmeginde, hereket we öwrenme ukybynyn ösüşinde, eje garnyndaky we doğan babek we çagalaryn ösüşinde, ganda yaglaryn gatnawynda yaly köp wakalar bilen baglanşdyrylyar. Sinkiň yetmezçiliginde yüze çykyp biljek wakalar - iç geçme - saç düşmegi - saç ösüşinin peselmegi - zehin bozuklyklary - köp görülen keseller(grip yaly) bn kessellemegi (bu organizmanyn dayanç sistemasynyn pes bolmagynyn netijesi) - ösüşin peselmegi - hipogonadizm (jynsy organ ösüşünde peslik), hormonlaryn azalmagy - deri üytgeşikligi - iştanin pozulmagy - garanka öwrenişmekde kynçylyk - yaralaryn giç bitmegi - tagam duymak duygusynda azalma (esasan duzly tagam) Sink we Saçyn Düşmegi Adamlarda sink yetmezçiligi dowamly saçyn düşmegine we/ya-da onun ösüşinin peselmegine sebap bolup biler. Saç kesellerinde sink yetmezçiligi esas sebaplerden biri diylip bilinyar. İn kan bugday-arpa-mekge proteinini alyan yany ösyan yurtlarda, bu önümlerdaki kabir sostawlar demir we sinki baglap sindirilmegini azaltyalar. Bejeriş Sink yetmezçiliginde, düzüminde sink bolan dermanlaryn ulanylmagy peydaly bolup biler. Yöne dermanlary hökman doktorlaryn salgysynda ulanylmaly. Sink elementi et, yumurtga, süyt önümleri, bugday, bürünç, arpa, mekge, gury üzüm, orex, lesnoy orex(funduk), hoz yaly önümlerin düzüminde bardyr. Yeterlik mukdarda protein alyan adamyn sink yetmezçiligi-de giderilyan bolmaly. Başga-da, saçyn düşmezligi we onun sagdyn bolmagy üçin saç düybinin hem sagdyn bolmagy zerurdyr, bu sebapden saç düybünin sagdynlygy üçin zeytun yagynyn uly tasiri bardyr. çeşme: gozyetim.com - saglyk

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir