salam agzadashlar we myhmanlar. yagdaylarynyz gowudyrda enshalla?! gowy bolsa "uzagyndan bersin hudayym!" erbet bolsa "beterinden saklasyn hudayym!". men size, esasan hem namaz okayanlara we okamak isleyanlere, namaz wagtlary barada bir web adresi berjek. dunyanin haysy yerinde, haysy shaherinde, obasynda bolsan-da shol adresde shol yerin namaz wagtlary bar. yone shol adresde, dort mezhebin haysysy bilen amal edyanligini, haysysyna uyyanlygyny, we namaz wagtlaryny nama gora hasaplamalydygyny yazmalydyr. men bu web adresi reklama etmek uchin yazamok. ozum oz yashayan yerimin namaz wagtlaryny bilip bilmani kop kosendim. ahyram shu adresi tapdym. shonun uchin size hem maslahat beryan. ynha ol web adresi: http://guidedways.com/index.php a.b: eger shol web adresi hayyr uchin dal-de erbetlik uchin bolsa, onda hichbir jogapkarchiligi ustume alamok.

Köneler, yalnyz tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir