Mena bir zady dushunmedim, yatan yeri yagty bolsun Beyik serdarymyzyn aydyshy yaly, hemme turkmen mi , ya da turklerin aydyshy yaly hemme turk mi? Bizar boldum şol turklere dushundirmekden kimin kim bolandygyny...Hem bir zady sorajak, aranyzda Silkroad Online oynayan bar bolsa men Mercury serverinde, garashyan, den dush bolar chay içeriz :)

Köneler, perahat tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir