Bu maşyna näme diýersiňiz? Maşynyň özüne? Nomerna? Sypatyna? Eýesine? Tekerlerine aýtjak goýjak zadyňyz barmy? Aýdyber mikrafon seň eliňde...

Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir