kawagtlar hic hili gamlanar yaly zat yok bolsada sheyle bir yurek gysgync gorunyar dunya, name etjegini bilenok hamala dunyade bosh yere yashayan yaly bolyar, duran yerinde hemme zada gaharyn gelyar, aglasyn gelyarmii ya-da kawagt tersine hemme zat gozune sheyle bir gowy gorunyar, hemme wagt sheyle bolaysada yone bolanok name etmekligi maslahat beryaniz sheyle yagdayda

Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir