Goz yaslarym ellerine damanda Sol elleri menden cekip biljekmi?! Gara gozlen gozlerimin onunde Ol gozleri menden bukup biljekmi?! Soyyan diyip yuzlenaysem onunde Bir soz diyman dymyp durup biljekmi?! Soygin barka menin icki kalbymda Adymy yurekden bozup biljekmi?! Mertebani namysyny goyup gyrada Suyji dususykda gecip biljekmi?! Ejiz yurekleri goyup gyrada Menin pak soygumi yykyp biljekmi?! Basym goysam birden mahrem egnine Gursagymdan batly itip biljekmi?! Ya-da degmejek, bolup gownume Yalandan bagryna basyp biljekmi?! Ayt sen Wepa name menden islegin Gormedim men, sensiz gun gyzygyn Allam gorkezmesin senin pesligin Soraglaryma jogap berip biljekmi Meni nace gezek bagyslap bilsen Yene-de soncarak bagyslajak bol Seytan ara dusup gownune degsem Payhas bilen olcap bagyslajak bol Name edeyin agyp duran gownume Alla sayat seni nadip soyenime Degdim kan gezekler senin gownune Gunakar eyleman bagysla meni

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir