Bile bolup goshgy yazmagy yatdan chykarmaly! Indi hachan shahyr.com yasalmagyny gutarjakdygyny men bilemok shonun uchin indi hachan shahyr. com tayyar bolar diyip garashyp oturmaly dal. Sebabi sayta yasamak ol 2 gezek 2 = 4 dal ekeni :) 1) Goshgy bile bolup yazyas 2) Kimde wagty bar bolsa onda butin goshguny bir yere toplar 3) Elipbiyde yazyp bilse yazar 4) Butin goshguny barik goyyar 5) Gerekli yerde grammatika tarapdan yalnyshlary uytgeder 6) Men .pdf faylynda nesir ediljek kitabyn dizaynyny etjek bolyan 7) Kitaby goshgular bilen Haysy bir Ministerstva bolsa gorkezyas 8) Ministerstvada nesir etmage rugsat berenden son kitaby bir zat edip nesir edyas 9) Onki yazylan goshgularam yatdan chykarmaly. Eger kim olary biraz gerekli yerlerinde redaktorchylyk edip bilse gowy komek bolardy. Redaktorchylyk edenden sonra goshgulary barik goyunlar. Men olary alyp .pdf faylynda yasaljak kitaba gosharyn we son dine printed chykarmak galar.

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir