dostlar sizden bir maslahat .men jigime kompýuter almakçy ,men düşünmämsoň haýsyny aljagymy bilemok.ýa bölekläp alsam govy bolarmyka.

Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir