ýazberdi mahmyt hemişeki ýaly ogurlyk edip yörka. bu gezek ki gurbany serdar ortac ýazogyň çep elinden tutdy :) we ony dünya malim etjek diyip herekete başlady. 1 lyk bilen youtube yazberdin klibini özi goydy http://www.youtube.com/watch?v=5HBHJAJqMyA

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir