Ilki bilen Chelsi futbol klubynyn jankoyerlerini duynki gahrymanchylykly yenishi bilen gutlayan. Finalda hem ustunlik arzuw edyan. Ine, bugun agsham hem yene bir uly futbol bolmaly. Chelsi topary shu gunki oynun netijesine sabyrsyzlyk bilen garashyar. Germaniyanyn "Allianz Arena" stadionynda boljak chempionlar ligasynyn final dushushygynda Chelsinin garshydashy kim bolarka? Munun jogaby shu gun agsham Ashgabat wagty bilen sagat 23:45-de boljak Real Madrid bilen Bawariyan arasyndaky oyun tamamlananyndan son belli bolar. Hany gorelin bakalyn, Germaniya ikinji putyowkany kim alarka?!?!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir