hemmelere salam. mumkin bilmeyanler badyr, temada jogap yazjak wagtyn ,,b,, ,,i,, ,,ashagy chyzylan ,,u,, link, surat, sitata ,,chyz,, we gör diyip knopkalar bar. ,, b ,, harp yazjak sözuni galyn gara etmek u.n ulanylyar. ,, b,, harpy basyn onson (b)(/b) shun yalak yazgy chykar, b harpyn dashynda skopka dalde goshadyrnak belgisi chykar, sho iki belgin arasynda galyn gara edip yazjak sözunizi yazyn yagny (b)shu yerik yazyng(/b) ,,i,, harp haty kese yazmak u.n ulanylyar. ,,u,, harply knopka yazgyn ashagyny chyzyp yazmak u.n ,,link,, haysydyr bir saytyn sylkasyny goymak u.n . ,, surat,, surat goymak u.n ,, sitata ,, bu kimdir birning yazanyna jogpa yazmak u.n mysal u.n

salam, salam,salam,gowumy yagdaylar
,,gör,, yazan jogabyny sayta goshmazdan ön nahilidigini gormek üchin.

Köneler, ozik tarapyndan 9 years ago
  Abadan 9 years ago
 • Göwnuñe yaran bolsa bolyar)))
  Abadan 9 years ago
 • Aý yok mena onaramok kopiriwat etmani
  Maykl 9 years ago
 • boldymy

  bolmady, tazeden gaytalap gor! :-)
  magnit 9 years ago
 • erbet däl
  magnit 9 years ago
 • barlap göryanle
  idealman 9 years ago
 • sozleri hemem yazan agzan adyny kopirowat' et
  magnit 9 years ago
 • bolanoklay
  littil 9 years ago
 • spasiba ozik.
  magnit 9 years ago
 • sozleri hemem yazan agzan adyny
  kopirowat' et idealman

  Abadan 9 years ago
 • boldymy
  bolmady, tazeden gaytalap
  gor!
  maykl

  indi boldymy?
  magnit 9 years ago
 • aha, öwrendim sagja bol ozik! Biz yalylary sen adam edaymesen, derek yok :-))))
  Abadan 9 years ago
 • urraaa,sag bolun owredeninize
  ozik 9 years ago
 • ina sitata etmek u.n shu suratda dushundirdim .


  Auditor 9 years ago
 • Ozik menä hicisinem bilemokdym Tanyr yalkasyn
  ozik 9 years ago
 • bile yalkasyn auditor

  myahridjemal 9 years ago
 • Ozik sen shu saytyn spravocnigy! Ullakan spasibo!
  ozik 9 years ago
 • adamlara kömek edip shatlyk paylamak ing gowy zatlan biri.:-)

  Auditor 9 years ago
 • Hakyky mahri$ka arman yadaman du$úndryä. Giden sogaba galandyr shu agzamyz
  nejepturkmen 9 years ago
 • ozik.sagja bol dost.sen alada etyäñay bu sayty.tüveleme.göz degmesin!
  ozik 9 years ago
 • men bilenje zadymy siz bilen paylashyan nejepturkmen. Özuma kimdir biri name öwretse yaltanman öwrenjek ,erbet gylyklardan bashga.

  angel91 9 years ago
 • ozik kop sag bol!
  Adgjmptw 9 years ago
 • Howwa dostlar Ozik'den sagbolsunyñyzy hiç gysganmaly däldir. Köp sagbol Ozik!
  nejepturkmen 9 years ago
 • ozik dost.menki bir gezek bassam sho zat 3 bolyalay?entägem ep eslijesini öcirip goybermde iki bolup gitdi shumat!
  (bulashyp oturan smail)
  magnit 9 years ago
 • linkiñ icine goýjak zadyñy nädip goymaly?
  (linkde goyjak zadyny nädip goymaly, meselem surat goyjak linkde) ???
  Multik 9 years ago
 • >
  hany menem barlaýyn
  Multik 9 years ago
 • Name bolday bu
  nejepturkmen 9 years ago
 • bu multserial boldy...
  (tv de multige seredyän smail)
  (shutga)
  idealman 9 years ago
 • ozik,biz sana name owredip bilersay?)))
  Auditor 9 years ago
 • Oziga zat öwrederden menä entek patsanyrak gelyan
  nejepturkmen 9 years ago
 • admin bolsun.soñ bir kemchilik tapyp "akyl "öwrederis...
  Auditor 9 years ago
 • Nejeptm bey dimehou beh
  myahridjemal 9 years ago
 • Ozik bagyshla velin,senin adyn ovez bolsa men sizi birine gaty menzedyan siz tdu - da okayanyzmy?
  idealman 9 years ago
 • men ozige owredip biljek zadym bar....ozik megerem men yaly bir gunun ichinde 18 sagat yatyp bilyana daldirle)))))
  ahmetjan18 9 years ago
 • Hahaha idealadam gaty degi$genaý sen dost
  ozik 9 years ago
 • mahri men adym öwez, yone men tdu-da okamok, men rossiyada okayan :-) idealman18 sagat dal dost , 8 sagat yatsamam bolya welin men gunun dowamynda 6 sagat yatyan :-) senden öwrenere gowja zatlar bar ekenow.
  idealman 9 years ago
 • eee,yone men suratdaky homer yaly çi$ik dal how!
  ozik 9 years ago
 • camry sen turkmen operadan surat goyup bilemok diydin welin, suratyn adresyny kopya edenson wstawit etmek u.n smartsfon telefonlarda ,,#,, knopkany yada galamyn suraty chekilgi knopka bar bolsa , galamyn suraty chekilgi knopkany basyp saklasanyz wstawit diyip chykar. Obychny nokiyalarda nadip wstawit edilshini entak bilemok, bilen wagtym aydaryn.
  idealman 9 years ago
 • nastroyka,wstawit' dälmika?cep knopka
  divagirl 9 years ago
 • Sagbol ozik! Mena ulanybam gormedm sholary,ulanp gormeli indi.
  magnit 9 years ago
 • smartfonlarda (sensorny) вставить klawi$an yokary tarapynda ( язык ввода -an yokarsynda ) bolya.
  gonurdepe 9 years ago
 • dogrudanamay
  sag bol ozik
  idealman 9 years ago
 • bilsen hemme zadam yenildirle
  p0e0r0i0j0i0k 9 years ago
 • salam ozik köp sag bol maglumatlan ucin men her gezek giremde $u zatlar name edyarka diyip hazir basyp göreyin diyip yatdan cykyar indi bolsa bildim
  magnit 9 years ago
 • ü$k bar!- süýreg ýok :-))))
  magnit 9 years ago
 • ü$k- kelledäki $ygyrdy
  Abadan 9 years ago
 • hä $ygyrdymy? öñ nameka ödyadim
  Camry 9 years ago
 • hä $ygyrdymy? öñ nameka
  ödyadim

  menem öwrenäýdim öýdýän!
  Camry 9 years ago
 • hä $ygyrdymy? öñ nameka
  ödyadim
  menem öwrenäýdim öýdýän!
  camry | 2011-05-04 20:43:09  hoho!
  Camry 9 years ago
 • nastroyka,wstawit' dälmika?
  cep knopka
  idealman | 2011-05-03
  15:14:37
  sagbol ozik! mena ulanybam
  gormedm sholary,ulanp
  gormeli indi.
  divagirl | 2011-05-03 22:58:59
  smartfonlarda (sensorny)
  вставить klawi$an yokary
  tarapynda ( язык ввода -an
  yokarsynda ) bolya.
  magnit | 2011-05-03 23:48:06
  dogrudanamay
  gonurdepe | 2011-05-04
  00:42:34
  kynamdal ekena
  gonurdepe | 2011-05-04
  00:43:35
  boshlay bulam
  gonurdepe | 2011-05-04
  00:44:56
  dogrudanamay
  sag bol ozik
  gonurdepe | 2011-05-04
  00:47:37
  Изображение
  gonurdepe | 2011-05-04
  00:59:30
  bilsen hemme zadam yenildirle
  idealman | 2011-05-04
  03:28:01
  salam ozik köp sag bol
  maglumatlan ucin men her
  gezek giremde $u zatlar name
  edyarka diyip hazir basyp
  göreyin diyip yatdan cykyar indi
  bolsa bildim
  p0e0r0i0j0i0k | 2011-05-04
  03:33:54
  ü$k bar!- süýreg ýok )))
  magnit | 2011-05-04 07:24:16
  ù$k name?
  auditor | 2011-05-04 07:28:55
  ü$k- kelledäki $ygyrdy
  magnit | 2011-05-04 07:32:14
  hä $ygyrdymy? öñ nameka
  ödyadim
  abadan | 2011-05-04 10:55:09
  hä $ygyrdymy? öñ nameka
  ödyadim
  menem öwrenäýdim öýdýän!
  camry | 2011-05-04 20:43:09
  hä $ygyrdymy? öñ nameka
  ödyadim
  menem öwrenäýdim öýdýän!
  camry | 2011-05-04 20:43:09
  hoho!
  camry | 2011-05-04 20:45:54
  hiha!
  idealman 9 years ago
 • hohihahohuhehahahahaaa
  idealman 9 years ago
 • yoooopdy...bütin smailiklan armiyasyny getirdinmi
  Auditor 9 years ago
 • Tùweleme yerine yetiryänizay
  Camry 9 years ago
 • Idealman çozush edýär!:-)
  idealman 9 years ago
 • menden bira pulemetly,biram raketaly smailik baryar
  Auditor 9 years ago
 • Gywlar tema näme hakdady
  magnit 9 years ago
 • yokaryny okajanulya:)
  vipboy 9 years ago
 • gywlar tema näme hakdady auditor |

  harplar hakda
  ependi 9 years ago
 • om şanti om
  vipboy 9 years ago
 • inede menem goyup bilyan

  Uzam tilpundan
  Camry 9 years ago
 • birinin sozuni kopirowat'
  edyan,hemde sitata diyip yazyga
  wstawit' edyan.sözunde tutmak
  ucin gowja zat adamy))))
  idealman | 2011-05-03
  01:00:44


  Ine sheýleräk :-)
  Turkmenhanymy 9 years ago
 • beh kopden bari shol sitatyn nadip edilyanini bilmani, soramaga utanyp kosenip yordim,men yalylar kop ekena))sag bol ozik dogan yetireniniz ucin.
  vento 9 years ago
 • Gowja ekeni
  vento 9 years ago
 • Ha i harpam goreyin hany
  vento 9 years ago
 • gowja ekeni
  gowja ekeni
  gowja ekeni
  vento 9 years ago
 • Birazyrak öwrenaýdim öýtýán. Sagja bol ozik.
  Milashka92 9 years ago
 • kopirowat nadip etmeli manada owredayinda hayys men hic zadam bilemok ey wayey hic zadam edip bilemoklay esmetmi men namemi
  Milashka92 9 years ago
 • kim mana owretjek kyn gormayinda
  vipboy 9 years ago
 • kim mana owretjek kyn gormayinda
  milashka92 | 2012-04-10 03:44:39
  ine sheytmeli
  Milashka92 9 years ago
 • menem bilyan su wagt kopirowat etdin vipboy yone nadip etmeli owredayinda nahilay adam dallay
  Milashka92 9 years ago
 • ependi smaylik nadip goymaly onyda owredayin biderek sorag satyn aldynyzda smaylik goyup biriniz kopirowat etmani hemem smaylik goymany owretmeseniz boljak dal yureginize dusdumda nadeyin bilesim gelyada owretmeseniz nadoyel bolarsynyz gowusy owredayin
  ependi 9 years ago
 • soygulim gyzlar bilen gurleshmegi gadagan etda
  Yegen 9 years ago
 • menem bilyan su wagt kopirowat etdin vipboy yone nadip etmeli owredayinda nahilay adam dallay
  milashka92 | 2012-04-10
  10:33:31


  Kyn dala Milashka
  ependi 9 years ago
 • aňsatjak
  Milashka92 9 years ago
 • ayooooowwww beytmayinda owredayin barynyz icimi yakayyn diyen yaly ansatjak diyyanizlay ansat bolsa owredinda smaylik goyyanyz ozunizem
  Bolya bolya owredenzok dami bizin kocamizdede toy bolar aa uuu fff oykleledim
  ependi 9 years ago
 • oykelap geç kim sana oykeleme diyya
  vipboy 9 years ago
 • ine sheytmeli seret
  Milashka92 9 years ago
 • oykelamde oykelemamde sana namay
  vipboy 9 years ago
 • oykelamde oykelemamde sana namay
  milashka92 |
  e$$iiiiiii
  vipboy 9 years ago
 • oykelap geç kim sana oykeleme diyya
  ependi |
  seni e$$iii etdi
  Milashka92 9 years ago
 • vipboy senden gowusy yoklay 6armela dawno su pikirde
  Yzganttm 9 years ago
 • vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:52
  vipboy | 2012-04-11 01:57:52
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:52
  vipboy | 2012-04-11 01:57:52
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:51
  vipboy | 2012-04-11 01:57:52
  vipboy | 2012-04-11 01:57:52
  nahili boldykaray?
  Ideal 9 years ago
 • Ekin ekyanizmay? ReDISCO:-D
  vipboy 8 years ago
 • grizli oka
  Grizli 8 years ago
 • Uf uf uf bolanok mena onaramok
  vipboy 8 years ago
 • uf uf uf bolanok mena
  onaramok
  grizli |
  name bolanakma
  Grizli 8 years ago
 • Skapirawat edyan son ony satata goyup bilemok vipboy dost mana komek eedayda
  vipboy 8 years ago
 • sitata diyen ustune ba kopirowat eden zadyny shu ikisinin arasyna sal we boldy
  Grizli 8 years ago
 • Yenede bolmady
  Grizli 8 years ago
 • Vipboy dos men yanky skapirawat edip alan sozlerimi nadip sitata goymaly men goyup bilemok
  Grizli 8 years ago
 • Vipboy dos men yanky skapirawat edip alan sozlerimi nadip sitata goymaly men goyup bilemok
  Grizli 8 years ago
 • sitata diyen ustune ba kopirowat eden zadyny shu ikisinin arasyna sal we boldy
  vipboy | 2012-05-06 01:47:29
  Grizli 8 years ago
 • grizli oka
  vipboy | 2012-05-05 10:55:14
  Grizli 8 years ago
 • Ura men ony bashardym kop sagbol vipboy dost
  vipboy 8 years ago
 • ura men ony bashardym kop
  sagbol vipboy dost
  grizli |

  haha namani:d
  Grizli 8 years ago
 • haha namani
  vipboy | 2012-05-06 02:43:27
  Grizli 8 years ago
 • Yna shuny boljakmy dost
  Grizli 8 years ago
 • haha namani
  vipboy | 2012-05-06 02:43:27
  Grizli 8 years ago
 • haha namani
  vipboy | 2012-05-06 02:43:27
  Grizli 8 years ago
 • Dost surat goýsanam name bilmeyan zadyny etsenem ustunde kopurak ishlesen bolar
  Guccitm 8 years ago
 • Shu zatlary menem owrenesim gelya
  vipboy 8 years ago
 • dost surat goýsanam name
  bilmeyan zadyny etsenem
  ustunde kopurak ishlesen bolar
  grizli

  shu zatlary menem owrenesim
  gelya
  guccitm |
  ikinizem bir birinizden ayrilanozokday :d
  Guccitm 8 years ago
 • Indi biz dostda
  Grizli 8 years ago
 • Howa howa
  Grizli 8 years ago
 • How gulmelek aydyber name ?
  Gulmelek 8 years ago
 • Nädip sitata etmeli öwredayda kyn görmesen?
  Guccitm 8 years ago
 • Sen nameden giryan telfondanmy nahili telfon aýtda ?
  Gulmelek 8 years ago
 • Bu ýerde telefonunam roly barmy hemme telefonda sitata edip bolanakmy?nokia c5
  Grizli 8 years ago
 • Menin diyjek bolyan zadymy indi bildim diymek senin telfonyn smartfon eken
  Grizli 8 years ago
 • Menin yanky yazan zadymyn ustune basyp dur shonda telfonyn yuzunde aýratyn bir akoshka acylar shonda kapirawat diyilen yazgy bardyr shona bas on gapdalyndan yenede bir akoshka cykar shonda obrezit diyip yazylga bas son bolsa ekranda skapirawat diyip yazga bas onsan sitata bir gezek bas onsan wstawita bassan bolar
  Grizli 8 years ago
 • Dushunmesen tazeden yenede dushundirerin yone etyan ishìne gowja üns ber
  Gulmelek 8 years ago
 • esen tazeden yenede
  dushundirerin yone etyan
  ishìne gowj
  Gulmelek 8 years ago
 • e aýratyn bir
  akoshka acylar shonda
  kapirawat diyilen yazgy bardyr
  shona bas on gapdalyndan
  yenede bir akoshka cykar
  shonda obrezit diyip yazylga
  bas son bolsa ekranda
  skapirawat diyip yazga bas
  onsan sitata bir gezek bas
  onsan wstawita bassan bolar
  grizli | 2012-05-
  Gulmelek 8 years ago
 • oaloalo
  gulmelek | 2012-05-07 08:14:41
  how gulmelek aydyber name ?
  Bolaýjak ýalyla :)
  Gulmelek 8 years ago
 • oaloalo
  gulmelek | 2012-05-07 08:14:41
  how gulmelek aydyber name ?
  Bolaýjak ýalyla :)
  Gulmelek 8 years ago
 • Sagja bol grizli alla razy bolsun.azda kände öwrendim :)
  Gulmelek 8 years ago
 • Sagja bol grizli alla razy bolsun.azda kände öwrendim :)
  Grizli 8 years ago
 • Yesli cto obrashaýsýa malysh :-)
  vipboy 8 years ago
 • soyushman :d
  Grizli 8 years ago
 • Bor bashlyk
  yiigit 8 years ago
 • e aýratyn bir
  akoshka acylar shonda
  kapirawat diyilen yazgy bardyr
  shona bas on gapdalyndan
  yenede bir akoshka cykar
  shonda obrezit diyip yazylga
  bas son bolsa ekranda
  skapirawat diyip yazga bas
  onsan sitata bir gezek bas
  onsan wstawita bassan bolar
  grizli | 2012-05-
  Gulmelek | 2012-05-07

  Trening gecyan.
  yiigit 8 years ago
 • treningtrening
  Bayramsoltan 8 years ago
 • trening gecyan.
  yiigit | 2012-08-12 00:29:24
  Bayramsoltan 8 years ago
 • trening gecyan.
  yiigit | 2012-08-12 00:29:24
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Galanlarynam yene 1 bosh gunum owrenerinda :-). Sag boluñ
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri