Samsyk sorag

Salamaleykum. Asgabat shaher ichinden kw gerekdi talyp 3 oglon yashamaly. Eger ozi atasy oyunde yashap oz oyuni arenda beryanchilerden tanshlannyz bolsa yada bashga arenda berjek adam bilseniz komek. na vsyaki sluchi yazyp goyayyn diydim.

Dowamy »

788 2
Sorag-jogap, 1 year ago


6 yyldan son Hasabymy dikeltdim ;)

Salowmaleykum Mahriban hem gahryman agzalar. Bu sayt henizem bar ekena. Garaz 6 2012de agza bolupdym. ondan sonam gulluga gidildi son ertir.coma girildi. Sheydip sheydip yat bolup gitdi. ertir.com yapylanson girjek boldym yone bolmady adamam azdy. Yany birden kone nikim yada dushdi son paroluny dikeltmek bashartdy. shony aydayyn diydim ))...

Dowamy »

717 5
Täzelikler, 2 years ago


Agza bolmak!

Salam gadyrly talyplar.com'yn agzalary SHU YERDE ADMIN KIM? Öñùrak achylan temada vipboy admin boldy diyip okadym. Eger admin sho bolsa, onda göwnùm ýetdi gözegçilik edi$inelay...

Admin adminligin chyn bolyan bolsa,
Temalara kantrollyk edip git,
Agzalyk ýazgydyñ çuñ bolýan bolsa,
Ýazgylara teswirleññi goýup git!...

Dowamy »

1448 23
Köneler, 8 years ago


Sesiz Söýgi

Hakberdi da$ary ýurtda okap ýören jigisi Gùlýa resminama ugratmalydy. Ol kompyuterini achyp internet aragatna$yk saýtyna girdi. Gùlyañ poçta salgysyny tapmalydy. Soñ ol Gulya adyny ýazyp internet salgylaryny gözletmage durdy. Az wagtyñ içinde gözlegin netijeleri, Gulýa atly gyzlaryn birnaçesiñ internet salgysy peýda boldy. Olaryñ içinde Hakberdini...

Dowamy »

1182 6
Köneler, 8 years ago


Internet salgysy

I$ gözläp ýören bir adam süpüriji bolmak ùçin "Microsoft"-yñ bir edarasyna barýar. Edaranyñ i$gärleri kabul edýän bölúmi sorag-jogapdan soñra: "I$e alyndyñyz, e-mail salgyñyzy beriñ, size doldurmaly resminamalaryñyzy ugradaýyn, $eýle hem i$e ba$lamaly gúnùñizi aýdaýyn" diýýär. Emma i$siz adam kompýuteriniñ we internet salgysynyñ ýokdugny aýdýar. I...

Dowamy »

1404 21
Köneler, 8 years ago


AJYGAN BOLSANYZ SHUTAK GELIN!

Salam gadyrly agzalar. Achlar we doklar. Men size bokurdaga degishli gowy teklibim bar. Gelin tagamlan retseptini yazalyn. Bu nama geregay diyan bolmagnyz ahmal. Gerek ekenow. Men lishni shu gun 3 sany yumurtgany gaynadyp iyenimden soñ goz yetirdim. Belki sizem oynizde ejenizin oyde yok guni goz yetirersiniz. Her kim bilyanjerini yazsada. Muna taly...

Dowamy »

1398 10
Köneler, 8 years ago


2 shtuk sorag??

Salowmaleykumlar! Men bu saytyn bu gunki taze agzasy. Ilki b.n mana shu sayta agza bolmaga komek eden talyplarcom@inbox.ru yagny admin11-e minnetdarlygmy bildiryan. Mana barde azajyk padder£ka gerek. 2 shtuk soragym barda kyn gorman hawarlashayalynda gayrat edip db ugradaynda agentda the_best_title93@mail.ru komek etmage tayynyn.(barde yazmak ky...

Dowamy »

1461 45
Köneler, 8 years ago