salamlardan sizin hemmanize,gawjamysynyz,kan okuw bilen meshgul bolman how,arasynda barigem girip durun)))).ine yazjak diyen temam.ay bir ene-ata oyune gelin getiryarler.olaryn ogullary gelin bilen gul yaly yashap yoryarler,bagtly,chagalary bolyar.onson oglan birden yogalyar,nahili gynanchly waka.ay jaylayarlar,ene-ata 40 gunlap yas tutyar,her kim gamgyn,gelinem gaty ejir chekyar.sheydip 2 yil dagy gechyar,gelin yashyrynyp gezyar shona chenli,birje gezegem agzyny achmayar,hich zat gurlemeyar,absolyutno,ne gayynenesinin,ne-de tem bolee atasynyn yanynda,dine agzyny yapyp gezyar.muna jany yanan ene-ata,"Gelin,senem indi ayyray yashmagyny,name beyle kosenip yorsun gyzym" diyyarler.shonda gelin -Ay men shu wagta chenli bir zady dushunemok,men indi durmusha chyksammykam,ya-da dul bolup galaysammykam,shony pikir edip yordumlay-diyip goyberyar Muna yanky ikisinin yense damary edil ot yaly gyzmazmy? -Agzyny yum chalt,gaydybam achayma shony,hay senem bir...!!!!! menin bu yazanym gynanchlyrak gormeginiz mumkin,onunden bagyshla diyyan,esli chto.bu bir yone degishme ahyryn)))

Köneler, idealman tarapyndan 10 years ago
  DG 10 years ago
 • Multik hak sabyr.
  DG 10 years ago
 • Multik hak sabyr.
  Multik 10 years ago
 • Miiinnetdaaaaar! Sen name salama aylananok?
  DG 10 years ago
 • Ýene asgyrjak bolýañmy multik? Aýlanyba ýörùn özä.
  idealman 10 years ago
 • sveta,eýgilikmi?
  Lapochka,gülkünch däl bolsa beyonce gulmezdi
  Multik 10 years ago
 • Yok sen aylananok dg dost! Namuchin blokirowka etdin?
  DG 10 years ago
 • Wiiiiý sen o ...my?o saýda diýýäñmi? Aýtdyma ýadadym diýip...
  idealman 10 years ago
 • pyshyrdashyanyzay
  DG 10 years ago
 • Idealman saña söz berlenok entäk:-)
  idealman 10 years ago
 • dogry dogry.ýöne meñ temam bolany sebäpli islän wagtym gürläp bilýän,razymy?
  DG 10 years ago
 • Wiý hä ,ùnsem bermändirin,razy,razy...ýakamy goýberseñ bolýar:-)
  Multik 10 years ago
 • bilyan bolsan bolyalay dg dost!
  DG 10 years ago
 • Bildim,bildim multik dost.Sagja bol tanadanyñ úçin.
  idealman 10 years ago
 • ýakañy ellejegem bolamok.
  Multik 10 years ago
 • Idealman salowmalikim! Irdenin hayyr!
  idealman 10 years ago
 • waleýkum.shu wagt turmaga ýaltanyp ýatyrn.gowjamy özüñ?
  Multik 10 years ago
 • onat hudaya shukur, bu wagt gunorta bolda yone!
  Auditor 10 years ago
 • Bu nebir tema pahyryn ishni gorayipsiniza!
  idealman 10 years ago
 • oñarýanja zadymyzdyr,bassssss!
  lapocka 10 years ago
 • Bula gepçileñ temasyna öwürläýpdirääääääää
  beyonce 10 years ago
 • oz gepleriniz u.n ayra tema doredin.baaaah mun aydylsada sho bolushlaray...yashynmak hakynda bir agyzdan soz yazyn
  Auditor 10 years ago
 • Teman ada yashynmak agzalan welin agzna edil jan kakylan yalyla
  Toty 10 years ago
 • baybuuuuuuuuu
  Cwetocek 10 years ago
 • gurlejek dili elli iki gat yashmagam kertip gurlar :)
  ynsan 10 years ago
 • gurlejek dili elli iki gat
  yashmagam kertip gurlar
  cwetocek | 2011-04-06
  cyndanam:D
  Cwetocek 10 years ago
 • cyndanam
  ynsan | 2011-04-06
  03:06:38

  chypbakay gara chynym abi :D name un onkije nikini uytgetdin?
  ynsan 10 years ago
 • cwetocek dogan ol ada mynasyp dala men. Ol ada yetjek bolsan gaty kop corek iymeli eken. Onsan sadaja ynsan bolup galayyn diyaydim
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri